Foto DUB

Studenten met geldzorgen; hoe de universiteit coronacompassie toont

Body: 

De universiteit komt studenten die door de coronacrisis krap zitten, tegemoet. Zo kunnen studenten die hun collegegeld niet kunnen betalen op coulance rekenen en is er een compensatieregeling voor studenten die abrupt hun studie of stage in het buitenland moesten afbreken.

Read in English

Een collegegeldkorting voor alle studenten, zoals de grote winnaar van de Utrechtse universiteitsraadsverkiezingen UUinActie graag wil, zit er niet in. Het mag wettelijk niet eens. Bovendien hebben de docenten met hun online alternatieven voor de fysieke cursussen daarvoor te mooi werk verricht, vindt het universiteitsbestuur.

Maar de financiële pijn van studenten die nadelige gevolgen ondervinden van de crisis, wordt wel degelijk verzacht. In een nota aan de U-raad legt het UU-bestuur uit op welke compensatieregelingen UU-studenten aanspraak maken.

Zo mogen studenten die hun collegegeld niet kunnen betalen, uitstel van betaling aanvragen. Samen met hun studentendecaan kunnen zij dan op zoek naar een manier waarop het verschuldigde bedrag wél kan worden voldaan. Overigens zijn er geen tekenen dat UU-studenten op dit moment grotere betaalproblemen hebben dan in eerdere jaren. De betaalachterstanden zijn niet gegroeid.

Compensatie
Op landelijk niveau besloot de minister om masterstudenten die dit academisch jaar niet op tijd kunnen afstuderen een bedrag van 535 euro toe te kennen. Het betreft een compensatie voor drie maanden extra collegegeld. Ook studenten met een aanvullende beurs worden door haar tegemoet gekomen.

Universiteiten zouden graag zien dat het kabinet ook andere studenten financieel helpt als stages of andere studieonderdelen zijn vervallen en studievertraging dreigt. Op dit moment zijn er volgens het CvB alles bij elkaar minstens zeshonderd Utrechtse studenten die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. En dat aantal kan nog oplopen.

Profileringsfonds
Daarnaast kunnen studenten die door het coronavirus ziek zijn geweest, zieke familieleden hebben gehad, voor kinderen moesten zorgen of om andere redenen nadelen ondervonden, een beroep doen op het profileringsfonds van de Universiteit Utrecht. Een voorwaarde is dan wel dat ze dat vroegtijdig hebben aangegeven, bijvoorbeeld bij studieadviseurs of studentendecanen.

Op basis van een inschatting van studieadviseurs verwacht het UU-bestuur dat het hierbij om zo’n 225 studenten zal gaan. Afhankelijk van de omvang van de studievertraging die is opgelopen, zal aan deze groep zo’n vier tot acht ton worden uitgekeerd.

Reiskosten
Ook studenten die extra kosten maakten omdat zij vanaf hun stage- of studeeradres in het buitenland halsoverkop terug moesten reizen naar Nederland, maken aanspraak op een vergoeding. In totaal gaat het daarbij om 850 studenten. Voor dit doel had de UU anderhalve ton gereserveerd, tot nu is daarvan 95.000 euro uitgekeerd. De verwachting is dat vrijwel alle claims inmiddels zijn afgehandeld.

Instellingscollegegeld
Een laatste groep die naar de mening van de UU recht heeft op compensatie zijn internationale studenten van buiten Europa die het instellingscollegegeld van vaak meer dan 15.000 euro betalen. Als zij in hun laatste jaar van hun bachelor of master studievertraging hebben opgelopen hoeven ze bij de noodzakelijke herinschrijving slechts het reguliere collegegeld te betalen voor het aantal maanden dat ze uitlopen.

De masterstudenten binnen deze groep zullen net als andere studenten een eenmalige tegemoetkoming van 535 euro van de minister krijgen. Ze krijgen daarmee feitelijk het gehele collegegeld gecompenseerd. Bachelorstudenten maken geen aanspraak op het extraatje van de minister, maar betalen dus wel een veel lager collegegeld.

Studenten met grote financiële problemen die niet gered zijn met al deze regelingen, hebben ten slotte ook nog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij een noodfonds van het Ufonds van Utrechtse alumni.

Facebook Twitter Whatsapp Mail