Studenten stappen vaker naar huurcommissie

Utrechtse studenten stappen steeds vaker naar de huurcommissie om iets te doen aan hun te hoge huur na een bezoekje van het huurteam. De huur bleek vorig jaar gemiddeld 108 euro te hoog.

De Utrechtse huisbazen komen steeds meer onder druk te staan nu studenten vaker naar het huurteam en de huurcommissie stappen. Uit het jaarverslag van het huurteam blijkt dat de inspecties van vorig jaar van 442 naar 600 zijn gestegen. Ook worden er vaker vervolgtrajecten geadviseerd, gestart en daadwerkelijk afgerond.  

In 2014 constateerde het huurteam maar liefst 566 gevallen waar sprake was van een te hoge huur. De geadviseerde huurverlaging per student bedraagt 108,26 euro per maand. Vorig jaar was in 94 procent van de gevallen de huurprijs dus niet in overeenstemming met de kwaliteit van de kamer. In 2013 was dat percentage nog 88 procent.

Vorig jaar hebben 357 huurders een vervolg gegeven aan de controle. In totaal zijn de huurders 516 procedures gestart, wat dus 1,3 procedure per controle is. Een deel van deze procedures is al succesvol afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat de studenten in 2014 samen ongeveer 190.000 euro hebben terugverdiend.

Verhuurders dreigen regelmatig met uithuiszetting als ze weten dat het huurteam is ingeschakeld. Vorig jaar waren er zes meldingen bij het huurteam binnengekomen met betrekking tot intimidatie en bedreiging door de verhuurder. Deze ging ongevraagd de woning binnen, kwam zomaar in de kamer van een huurder of nam een kennis mee en bedreigde de huurder dat hij of zij de huur op moest zeggen en de kamer moest verlaten. Bij zulke bedreigingen of intimidaties kan helaas geen aangifte gedaan worden, maar slechts een melding worden gedaan bij de politie.

Het Huurteam Utrecht werd opgericht om de huurprijzen van kamers in de Utrechtse particuliere verhuur meer overeen te laten stemmen met de wetgeving. Het team onderzoekt kamers op verzoek van de huurder en toetst die op huurcontract, huurprijs, achterstallig onderhoud en gebreken. Als één of meerdere zaken niet op orde zijn, gaat het huurteam namens de huurder in gesprek met de verhuurder en start een procedure bij de huurcommissie als dat nodig blijkt.

Onder meer bij de aanpak van de huisjesmelkersproblematiek  speelde het Huurteam Utrecht een grote rol. In samenwerking met de gemeente en met Vidius studentenunie zette het huurteam zich om malafide verhuurders aan te pakken. Met name door hun inzet bij de huizen op de Zamenhofdreef en de Gloriantdreef van huisjesmelker Marcel van Hooijdonk zijn in 2014 veel meer woningen geïnspecteerd dan voorgaande jaren.

Tags: huurteam

Advertentie