Studenten U-raad willen tentamendata eerder weten

Body: 

Aan het begin van het semester moeten studenten weten op welke dag en in welk dagdeel er tentamens zijn. Dat is de wens van de studentenfracties Helder en PvdUS van de universiteitsraad. Maar of aan deze wens gevolg gegeven kan worden, is niet duidelijk.

Aan het begin van het semester moeten studenten weten op welke dag en in welk dagdeel er tentamens zijn. Dat is de wens van de studentenfracties Helder en PvdUS van de universiteitsraad. Maar of aan deze wens gevolg gegeven kan worden, is niet duidelijk.

Helder en PvdUS schreven een brief aan het college van bestuur met dit verzoek. Studenten hadden bij hen geklaagd. Tentamendata worden soms pas op een heel laat moment bekend. Dat terwijl de U-raadsleden weten dat het ook anders kan.

Bij wiskunde bijvoorbeeld. Daar weten de studenten aan het begin van het academisch jaar al op welke dag zij in het eerste en tweede blok tentamen hebben. Bovendien weten ze ook of het tentamen in de ochtend, middag of avond zal plaatsvinden. In blok twee worden de data bekend van blok drie en vier.

Prettig, zegt Lennart van Doremalen van Helder. Op die manier kunnen studenten een goede planning maken. Zo kunnen ze te maken hebben met tentamens elders of colleges die ze buiten hun opleiding volgen. Ook voor buitenlandse studenten is het handig, want zij moeten vaak al vroeg een terugreis plannen.

In de commissie Onderwijs & Onderzoek bracht collega-studentlid Maud Verlinde van Vuur het verzoek over aan rector Bert van der Zwaan. Maar zowel de rector als hoofd O & O Leon van de Zande gingen alleen in op de klachten over de late bekendmaking van tentamentijden. De rector antwoordde: “Het is een curieuze gang van zaken. Ik zie op dit moment weinig aanleiding om generiek in te grijpen.”

Van de Zande licht na de vergadering de reactie toe: “Die klachten waren ons niet bekend. Voor de vergadering heb ik nog overleg gehad met alle hoofden van onderwijs- en studentzaken en met hen de brief besproken. Zij herkenden zich niet in het geschetste probleem. Volgens de regels moeten de tentamendata aan het begin van het blok bekend worden gemaakt. En dat gebeurt volgens onze informatie ook.”

Dat Helder en de PvdUS een veel nauwkeuriger en vroegere planning van tentamens vragen, was hem niet duidelijk. “De rector heeft gevraagd of de studenten met voorbeelden willen komen van opleidingen waar het fout gaat. Daar wachten we nu eerst op. Als blijkt dat de tentamendata te laat worden gecommuniceerd met de studenten, is dat natuurlijk onacceptabel en maken we er werk van.”

Of het college nog een stapje verder wil gaan en opleidingen wil verplichten een semester vooruit te plannen zoals Helder en de PvdUS bepleiten, laat Van de Zande in het midden. “Eerst maar eens afwachten hoeveel klachten er zijn.”


Wiskunde
De roosteraar van Wiskunde is verbaasd over het compliment dat de studenten maken in hun brief aan de rector. “Het verhaal klopt ook niet helemaal. Ik rooster de tentamens twee blokken van te voren in, niet een jaar van te voren”, zegt Els de Vries bescheiden. Ze heeft wel al een schema paraat voor de eerste twee blokken voor het komende academische jaar. “Maar dat is logisch. De deadline voor het roosteren van grote zalen in De Uithof is geweest. Wil je een grote zaal reserveren voor colleges of tentamens, dan moet je dat nu doen.”

Voor zover De Vries weet, doen haar collega-roosteraars bij de andere Bètadepartementen het op eenzelfde manier. “Alleen bij Farmacie doen ze het anders doordat het een ander type opleiding is.” Naar de methode van roosteren van haar collega’s bij andere faculteiten kan ze alleen maar gissen. “Maar ik kan me niet voorstellen dat het daar anders gaat. Wie een grote zaal wil, moet die bijtijds reserveren. Bovendien is er een uniform blokkenstelsel: eerst negen weken college waarna in de tiende week een tentamen volgt. Studenten weten dan misschien niet of het tentamen op maandag of vrijdag is, maar weten wel dat het in die week gehouden wordt.”

Misschien, zegt ze, zit het probleem in de planning van toetsen waar je geen zaal voor hoeft te reserveren, maar waarvoor je uit je eigen zalenbestand kan putten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail