'Straks zitten hier alleen nog maar studenten met ouders die het kunnen betalen', foto HenkvD/Creative Commons

Studenten University College vrezen verhoging collegegeld

Body: 

Studenten van University College Utrecht (UCU) betalen over een aantal jaar mogelijk aanzienlijk meer voor hun opleiding. Om grote tekorten te voorkomen, moet het UCU op zoek naar meer inkomsten. De studentenraad is bang dat minder vermogende studenten buiten de boot gaan vallen.

Studenten van University College Utrecht (UCU) betalen over een aantal jaar mogelijk aanzienlijk meer voor hun opleiding. Om grote tekorten te voorkomen, moet het UCU op zoek naar meer inkomsten. De studentenraad is bang dat minder vermogende studenten buiten de boot gaan vallen.

Vorige week ontvingen de UCU-studenten een mail over de penibele financiële situatie van het college. Als er geen actie wordt ondernomen komt de opleiding in 2017 meer dan een miljoen tekort op het onderwijsbudget. In dat jaar loopt een regeling voor tijdelijke extra financiering vanuit de universiteit af.

Het university college richt zich vooral op het vinden van extra inkomsten. De college-directie wil niet inboeten op het kleinschalige en intensieve onderwijs en de begeleiding van studenten. Ook op andere vlakken zijn er weinig mogelijkheden de kosten te verlagen.

Volgens UCU zijn er grofweg drie manieren om meer geld in het laatje te krijgen: het verhogen van collegegelden, het vinden van sponsoren voor het beurzenfonds en het toelaten van extra studenten. De komende maanden moet duidelijk worden in hoeverre UCU vanaf 2017 gaat inzetten op deze drie wijzigingen. De mail aan studenten is bedoeld als eerste aanzet tot die discussie. Afgelopen maandag was er een bijeenkomst voor de huidige studenten; zo’n 20 studenten toonden interesse.

Studentenraad wil sociale diversiteit
UCU denkt aan een mogelijke verhoging van het collegegeld voor EU-studenten van 250 of 500 euro en voor niet-EU-studenten van 1000 of 2000 euro. Deze maatregel moet gepaard gaan met fundraising voor het beurzensysteem bij alumni, bedrijven en fondsen. De huidige beurzen, die bestemd zijn voor niet-EU-studenten, worden voornamelijk betaald vanuit de collegegelden van andere studenten. Die situatie is niet houdbaar. Ook wordt gedacht aan een terugbetalingsregeling voor studenten die met een beurs hebben gestudeerd.

In vergelijking met andere university colleges is Utrecht met collegegelden van 3570 euro (EU-studenten) en 9150 euro (niet-EU-studenten) zeker niet het duurste. Daarbij moet wél worden aangetekend dat Utrechtse collegestudenten verplicht zijn om te betalen voor room & board, zo’n 8000 euro per jaar. In andere steden wonen en eten studenten in veel gevallen niet op een eigen campus of komen ze in aanmerking voor huursubsidie.

Volgens Vincent Gerez, assessor van de Academic Student Council (ASC), hebben veel studenten begrip voor de lastige situatie van de UCU-directie; ook zij willen niet beknibbelen op de onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd vergroten de plannen de zorgen die er toch al zijn over de toegankelijkheid van UCU voor minder kapitaalkrachtige studenten.

Gerez: “Studenten uit niet-EU-landen hebben vaak een beurs, maar Europese studenten moeten de opleiding vaak helemaal zelf betalen. Nu de basisbeurs wegvalt, groeit het risico dat Nederlandse studenten om financiële redenen voor een andere bachelorstudie kiezen. Straks zitten er hier alleen nog maar studenten van wie de ouders het kunnen betalen. Dat is slecht voor de sociale diversiteit.”

Derdejaars straks buiten de campus?
Ook aan het plan om 100 tot 200 studenten extra toe te laten tot de campus kleven volgens veel studenten nadelen. Omdat de campus niet meer studenten kan huisvesten dan het huidige aantal van 700, zou dat betekenen dat derdejaars studenten een kamer buiten het Kromhoutterrein moeten zoeken.

Hoewel nu ook al zo’n 20 procent van de 265 derdejaars een onderkomen elders in de stad prefereert, vrezen veel UCU-studenten voor hun campus life. Gerez: “Er is een angst dat derdejaars studenten minder actief zullen zijn binnen onze committees als ze hier niet meer wonen. De betrokkenheid bij het college zal afnemen, en die onderlinge verbondenheid tussen studenten uit verschillende jaren wordt nu juist gezien als één van de sterke punten van UCU.”

Volgens UCU-directeur Bettina Nelemans worden de zorgen van de studenten door de UCU-leiding gedeeld, maar ontkomt zij niet aan het nemen van maatregelen. Op korte termijn volgt overleg met het universiteitsbestuur over de situatie.

Het College van Bestuur heeft de afgelopen maanden laten doorschemeren meer geld te willen steken in opleidingen met kleinschalig onderwijs. Dat zou meer dan welkom zijn. Nelemans: “Ook met maatregelen waar we nu aan denken, zijn we er nog niet. In de verschillende scenario’s die we hebben doorberekend, komen we nog steeds minimaal een half miljoen per jaar te kort.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail