Studenten University Colleges eisen rectificatie Keuzegids

Als we de Keuzegids mogen geloven, is de voertaal van de University Colleges van Amsterdam, Utrecht en Maastricht Nederlands. “Een ongelukkig foutje dat we online direct hersteld hebben en via errata ook bij de papieren editie zullen aanpassen”, aldus Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids.

Het is een van de ‘slordigheden’ die volgens de studenten van de University Colleges in de Keuzegids zijn geslopen. Een ander voorbeeld gaat over de instroom van het University College Utrecht (UCU). Die zou volgens de Keuzegids 473 zijn; in werkelijkheid worden er maar 240 studenten per jaar geselecteerd. De Keuzegids heeft de studenten van de bachelor Liberal Arts en Sciences (LAS) meegeteld.

Een nadeel van deze samenvoeging is dat de minder goede uitstroomcijfers van Liberal Arts en Sciences worden toegeschreven aan het UCU. Volgens de Keuzegids stroomt 73 procent door naar het tweede jaar, terwijl dat volgens de UCSRN 93 procent is.

Frank Steenkamp van de Keuzegids erkent dat de instroom- en doorstroomcijfers van beide opleidingen zijn gecombineerd. “De cijfers staan zo in de landelijke studiekeuzedatabase die wij gebruiken. Dat komt omdat LAS en UCU officieel geregistreerd staan als één opleiding. De Universiteit Utrecht zou die registratie moeten splitsen óf ze zou er voor moeten zorgen dat de uitgesplitste cijfers in de landelijke database komen”, zegt Steenkamp.

De Universiteit Utrecht ziet beide opleidingen echter als een ‘Liberal Arts-opleiding’. Ook het aan Utrecht verbonden University College Roosevelt uit Middelburg valt daaronder. Deze opleiding staat wel apart vermeld. “Op verzoek kunnen we de informatie apart aanleveren”, aldus UU-onderwijsjurist Anton van den Hoeven. “Wij gaan er geen aparte opleiding van maken. Dan moet je namelijk een beoordelingstraject doorlopen.”

Steenkamp hoopt dat de VSNU met een oplossing komt voor dit probleem. De Keuzegids belooft de instroomcijfers snel te zullen aanpassen. De doorstroomcijfers kunnen alleen verwerkt worden na tussenkomst van de VSNU.

Advertentie