Studenten willen meer eigen horeca in De Uithof

Collegelid Anton Pijpers ontvangt campusvisie van Raphaël Peeters van de USP Student Council. Links Marijke Weustink, binnen de UU programmamanager campusontwikkeling. Foto: Stichting Utrecht Science Park

Als studenten met elkaar afspreken in De Uithof, zijn ze vaak aangewezen op de kantines van onderwijsgebouwen of op hun studentenkamers. Dat constateren de vertegenwoordigers van woonbesturen, medezeggenschapsraden, ESN Utrecht en koepelorganisaties als Vidius, Sportraad Utrecht en BoKS. Zij vormen sinds drie jaar een studentenadviesraad die de belangen van studenten op de campus behartigt.

Deze USP Student Council overhandigde donderdag een eigen campusvisie (pdf) aan Anton Pijpers, lid van het universiteitsbestuur. Daarin pleiten de studenten voor meer horecavoorzieningen in De Uithof. Bij voorkeur moet het gaan om gelegenheden die door studenten zelf ontwikkeld mogen worden. Met meer uitnodigende en in het oog springende café’s of kroegen kan bovendien de interactie tussen studenten van verschillende instellingen en opleidingen worden bevorderd.

Helemaal nieuw zijn de verlangens niet. Eerder pleiten Vidius en studenten uit de universiteitsraad er al voor om van het leegstaande Van Unnikgebouw een studentencomplex te maken met eigen studentenvoorzieningen. Tien studieverenigingen van de bètafaculteit en de faculteit geowetenschappen deden onlangs een voorstel om de tijdelijke kantine De Vagant te gaan beheren.

Ook andere bekende wensen komen terug in de visie van de studenten. Zo is er opnieuw de vraag om een grote en goedkope supermarkt en om meer winkelaanbod. In het verleden werd het ontbreken van dergelijke voorzieningen in De Uithof al herhaaldelijk aangekaart.

De studenten van de Student Council hopen dat hun aanbevelingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid worden meegenomen in de echte campusvisie die de Universiteit Utrecht samen met de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en andere bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park dit najaar wil vaststellen.

Veel van die aanbevelingen lijken overigens aan te sluiten bij uitgangspunten die collegelid Anton Pijpers eerder op DUB al bekendmaakte. Zo willen ook de studenten dat het universiteitsterrein een levendig centrum krijgt door de sportvoorzieningen te verplaatsen. Ook zij zien graag een ‘groenere’ Uithof en een betere toegankelijkheid van de Botanische Tuinen.  

Speciale aandacht vragen de studenten nog voor de internationalisering van de campus. Zij stellen voor een aparte plek te creëren waar de vele internationale studenten die in De Uithof wonen en internationaal georiënteerde Nederlandse studenten zich thuis kunnen voelen. Het international office van de UU zou daar dan ook gehuisvest moeten worden. 

Advertentie