Studenten willen ongewenst gedrag op UCU-campus bespreekbaar maken

Body: 

Meer dan vijftig studenten van de University College Utrecht hebben weleens last gehad van ongewenst gedrag van onder meer medestudenten Zij reageerden op een oproep op Facebook van de honours class Creating Societal Impact. De studenten willen ongewenst gedrag op de campus bespreekbaar maken.

Read in English

Zeven studenten zaten afgelopen woensdag bij de poort van University College Utrecht met een groot spandoek. Daarop stond dat geweld overal voorkomt en dat UCU, hoewel het een veilige bubble lijkt, geen uitzondering is.

Op het spandoek stonden enkele heftige ervaringen. Een student had meegemaakt dat iemand een peuk op zijn arm uitdrukte om een stempel op diegene te drukken. Een vrouwelijke student werd door een mannelijke student achtervolgd tot op haar kamer. Een andere student kreeg te maken met een indringer die bovenop haar ging liggen. Ook werden ervaringen genoemd van mensen die door gebruik van alcohol of drugs agressief gedrag vertoonden. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Met hun aanwezigheid trokken de studenten de aandacht. “Eigenlijk bereidden we hier onze presentatie voor van de honours class”, vertelt UCU-student Jamie Henderson, “maar we wilden ook wel aandacht vragen voor het onderwerp. Ongewenst gedrag komt overal voor en als je denkt dat het er niet is, kun je het ook niet bespreekbaar maken. We denken dat het gezonder is om er met elkaar over te praten, in een veilige omgeving.”

Herkenbare zaken
Het aandacht krijgen lukte. “We kregen bezoek van een politieagent die zei dat hij geen idee had wat zich op de campus afspeelt en zich daar meer in wil verdiepen. Er kwamen studenten langs die zaken herkenden en het goed vinden dat we het thema zo bespreekbaar maken. Maar ook vonden sommige studenten dat we UCU op deze manier in een kwaad daglicht stellen.”

De studenten benadrukken dat ze UCU niet willen aanklagen. Jamie denkt dat de situatie bij UCU niet beter of slechter is dan elders. De oproep was niet alleen gericht op de huidige studenten, maar ook alumni reageerden. “Dit is een veilige campus. Maar er gebeuren ook hier zaken waar we de ogen niet voor mogen sluiten. Dat willen we bespreekbaar maken. We gaan daarover een artikel schrijven voor de UCU-krant. Ook na de cursus wil een deel van de groep zich blijven bezighouden met het bespreekbaar maken van dit onderwerp op de campus. ”

Hulpverlening op orde
De studenten willen het onderwerp niet benaderen vanuit de bestaande protocollen die zeggen wat een student moet doen als hij of zij zich op de UCU-campus bedreigd voelt. Dat is al redelijk goed geregeld. Er is een uitgebreid klachtenprotocol. En studenten kunnen altijd  terecht bij pastorale of psychische hulpverleners.  In geval van een noodsituatie is er op de campus een speciaal beveiligingsnummer. Ook is er altijd een huismeester aanwezig. Daarnaast kunnen studenten terecht bij hun persoonlijke tutor of bij de  Student Life Officier.  Daarnaast kunnen studenten gebruik maken van de universitaire vertrouwenspersoon.

Mark Baldwin is de Student Life Officier van UCU. “UCU is een plek waar studenten intellectueel en praktisch in aanraking komen met maatschappelijke issues. Dat is heel waardevol. De verhalen die de studenten hebben verzameld, zijn niet verrassend. Het zijn thema’s waarmee mensen van die leeftijd zich in de hele maatschappij bezighouden. We weten dat dit soort zaken soms gebeuren, dat bespreken ze ook met ons. Daar proberen we ook zo goed mogelijk mee om te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan en te kijken hoe we de zaken voor de student het best kunnen oplossen. Als het nodig is, halen we de politie erbij of professionele hulpverleners.”

Hoewel bij UCU de situatie niet erger is dan elders, kan de impact wel groter zijn. Als er iets gebeurt tussen studenten onderling bijvoorbeeld, wonen en studeren die wel beiden op de campus. Baldwin vraagt zich af in hoeverre het voor studenten die in het verleden een vervelende ervaring hadden prettig is dat ze door dit project weer geconfronteerd worden met die ervaring. “Ik vraag me af of de studenten van dit onderwijsproject hier ook bij stilgestaan hebben.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail