Studentenenquête: nog steeds ontevredenheid over werkplekken

Utrechtse studenten hebben nog steeds grote moeite een studieplek te vinden. Dat blijkt althans uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE).

Vorig jaar scoorde de Universiteit Utrecht in het landelijke onderzoek van ResearchNed zeer slecht op een vraag naar de mogelijkheid om een eigen studieplek te vinden in een van de universitaire gebouwen. Utrechtse studenten beoordeelden deze studiefaciliteiten met een 2.9 op een vijfpuntsschaal, 0.3 lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor het universiteitsbestuur was dit aanleiding om actie te ondernemen. Rector Van der Zwaan noemde de aanwezigheid van voldoende werkplekken destijds een belangrijke voorwaarde voor de gewenste community-vorming onder studenten. “Studenten moeten niet meteen na college naar huis rennen.”

In het afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen om het aantal beschikbare werkplekken in De Uithof en in de binnenstad te vergroten. De belangrijkste verbetering is zonder twijfel de openstelling van de vernieuwde Binnenstadsbibliotheek die nu bijna 700 werkplekken telt. Maar ook in verschillende andere gebouwen zijn er individuele studieplekken voor studenten bij gekomen.

Daarnaast blijven verschillende computerleerzalen langer open en zijn college- en tentamenzalen in gebruik genomen als stiltewerkplek. Ook zijn computers in de binnenstadsbibliotheek sinds begin dit jaar exclusief beschikbaar voor universitaire studenten en medewerkers.

Verder is de informatievoorziening aan studenten over beschikbare werkplekken verbeterd. Studenten kunnen nu onder meer gebruik maken van de webapplicatie Studyspot die aangeeft in welke gebouwen er nog vrije studieplekken zijn.

Rector Van der Zwaan zei vorig jaar dat al in het eerstvolgende studentenonderzoek de tevredenheid van studenten over de werkplekken moest zijn vergroot. Uit een notitie over de nieuwe cijfers blijkt nu dat dit niet is gelukt.

Ook dit jaar is het cijfer dat studenten geven een 2.9. Nog steeds blijken vooral studenten van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen ontevreden. Met name de beschikbaarheid van werkplekken in de bibliotheken wordt als onvoldoende bestempeld

Toch kan uit deze gegevens niet de conclusie worden getrokken dat de maatregelen geen effect hebben gehad, vindt het universiteitsbestuur. Veel nieuwe initiatieven waren op het moment van enquêteren afgelopen voorjaar immers nog niet gerealiseerd.

De universiteit wil daarom doorgaan met het aanbrengen van verbeteringen. Daarbij wordt ook gedacht aan het uitbreiden van de beschikbaarheid van wifi. Bij de volgende Nationale Studenten Enquête moeten alle inspanningen dan echt vruchten gaan afwerpen. 

Andere opvallende uitkomsten uit de Nationale Studentenenquête:

  • Studenten van de UU geven hun opleiding gemiddeld een 4.02 op een vijfpuntsschaal, iets hoger dan het landelijk gemiddeld van 3.99.  De score is net iets beter dan vorig jaar, maar de UU daalde een plaatsje op de lijst van dertien universiteiten en staat nu zesde in plaats van vijfde.
  • Utrechtse studenten zijn zeer te spreken over het horeca- en cultuuraanbod in Utrecht. Daarnaast zijn ze positief over de deskundigheid van docenten en de sfeer binnen de opleiding. Bachelorstudenten waarderen de ruimte om de eigen opleiding vorm te geven.
  • Behalve over de werkplekken zijn studenten zeer ontevreden over beschikbaarheid en de betaalbaarheid van kamers. Alleen Amsterdamse studenten geven lagere cijfers. De Utrechtse sportfaciliteiten krijgen het laagste oordeel van alle universiteitssteden, maar met een 3.3 als cijfer wordt dit niet als zorgwekkend beschouwd.

 

Advertentie