Studentenhuisvesters tegen Tweede Kamer: verlicht woningnood internationale studenten

De actie in De Uithof om aandacht te vragen voor de woningnood onder internationale studenten, foto DUB

Dit staat in een brief die Kences, de koepel van studentenhuisvesters en The Class of 2020, een Europese denktank op het gebied van internationalisering en studentenhuisvesting, gisteren naar de Tweede Kamer stuurden. Vanmiddag (woensdag 11 oktober) vindt daar een debat plaats over dit onderwerp.

Groot belang
De organisaties wijzen op het grote belang van internationale studenten voor Nederland. Ongeveer een kwart van hen blijft na afstuderen in Nederland werken en dat levert de schatkist jaarlijks 1,57 miljard euro op.

Bovendien doen internationale studenten het goed in het hoger onderwijs: ze halen hogere cijfers en studeren sneller af. Om nog maar te zwijgen van de culturele bagage die ze meenemen in de collegebanken waar andere studenten van kunnen profiteren.

Kences en The Class of 2020 rekenen het voor: zou het aantal internationale studenten in 2025 verdubbelen naar 150.000, dan zou dat leiden tot 750 miljoen extra “economische activiteiten” per jaar en ruim 22.000 banen bij “kennisinstellingen en hun toeleveranciers.”

Actieplan
“Keer u tegen provincialisme en onderschrijf het belang van internationalisering”, schrijven de organisaties in de brief. Daarvoor zouden verschillende partijen, zowel publiek als privaat, in Nederland veel meer moeten samenwerken, zoals bijvoorbeeld al in Canada gebeurt.

En dus zou er een langetermijnvisie moeten komen, die het voor onder andere pensioenfondsen aantrekkelijk maakt om te investeren in studentenhuisvesting. Er is een nieuw actieplan nodig, zeggen de belangenorganisaties. Op basis van het oude actieplan realiseerde Kences tussen 2003 en 2016 bijna 18.000 nieuwe studentenwoningen. Daarom doen ze een “dringend beroep” op de Kamer en de ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs om een nieuw plan op te stellen.

De wensen van de studentenhuisvesters sluiten aan bij het nieuwe regeerakkoord, waarin staat dat het Nederlandse onderwijs nog aantrekkelijker moet worden voor buitenlandse studenten.

In september vroeg belangenbehartiger van de Utrechtse student Vidius ook aandacht voor de huisvesting van studenten uit het buitenland. De buitenlandse studenten in Utrecht die geen kamer van studentenhuisvester SSH kunnen bemachtigen zoeken andere wegen om een kamer in de Domstad te vinden. Ze vroegen vorige maand hulp aan de Universiteit Utrecht om meer woonruimte voor hen te realiseren.

Advertentie