Studentenorganisaties: fulltime bestuursjaar moet blijven

Studentbestuurders bij de opening van het academische jaar in 2013.

Utrechtse studentenorganisaties maken zich "ernstige zorgen" over het voornemen om alleen nog bestuursbeurzen aan parttime studentbestuurders uit te reiken.

Een heel jaar niet studeren om je fulltime op het runnen van jouw studie- of studentenvereniging te concentreren. Dat is nu gewoon, maar het wordt iets uit het verleden als het aan het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht ligt.

Op dit moment ontvangen fulltime studentbestuurders een maandelijke beurs van 289 euro uit een fonds dat gezamenlijk beheerd wordt door de UU en de hogeschool Utrecht (HU). In dat bestuursjaar hoeven de studenten geen studiepunten te halen.

Dat moet veranderen, vindt het CvB. Een studentbestuurder moet in zijn of haar bestuursjaar ook colleges volgen en tentamens maken. Als studenten uitsluitend parttime besturen, zouden ze minder risico op studievertraging lopen, schrijft het CvB in een nota die naar de U-raad gestuurd is. Daardoor zou het voor studentorganisaties ook eenvoudiger zijn om nieuwe studentbestuurders te vinden: het bestuurswerk gaat immers minder ten koste van je studie.

De overgang naar parttime besturen vereist wel dat verenigingen "goed kijken" of de werkzaamheden efficiënt zijn georganiseerd, schrijft het CvB. Dat betekent volgens het bestuur ook dat verenigingen "keuzes moeten maken in de activiteiten die ze organiseren".

Utrechtse studentenorganisaties reageren in een open brief teleurgesteld op het voornemen van het universiteitsbestuur. Ze maken zich "ernstige zorgen over de toekomst van het Utrechtse studentenleven". De brief is ondertekend door onder meer studentenunie VIDIUS, De Sportraad en de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen.

Veel verenigingen zijn niet parttime te besturen, schrijven de studentenorganisaties in de open brief. "Een langdurige en intensieve commitment is namelijk nodig om deze organisaties draaiende te houden. Een fulltime bestuursjaar hangt dus samen met het voortbestaan en de continuïteit van de betreffende studentenorganisatie."

Ook denken de studentenorganisaties dat de mogelijkheid tot fulltime besturen een bestuursjaar juist aantrekkelijk houdt. "Veel bestuurders kiezen [...] bewust voor een fulltime bestuursjaar. Als alleen parttime besturen mogelijk is, verrichten potentiële bestuurders wellicht liever een jaar lang activiteiten buiten het studentenleven. Juist het bestaan van de keuze voor zowel parttime als fulltime besturen zorgt voor een groot aantal studentbestuurders."

Het is niet bekend hoe en wanneer het CvB parttime besturen zou willen invoeren. De nota geeft daarover geen duidelijkheid. In een recente commissievergadering van de U-raad werd afgesproken om de discussie over parttime besturen op een later tijdstip te voeren.

Op dit moment is ook een discussie gaande over de hoogte van bestuursbeurzen. Die wordt met 11 euro verhoogd vanwege de afschaffing van de basisbeurs. De U-raad vindt die verhoging te beperkt. Studenten én docenten in de raad vinden dat er meer financiële ondersteuning moet komen omdat het verdwijnen van de basisbeurs anders zou leiden tot een "verschraling" van het studentenleven.

Advertentie