Studentenorganisaties moeten Pnyx uit en naar De Uithof

Foto Google Streetview

De besturen van de organisaties kregen de mededeling donderdagavond te horen tijdens het zogeheten ‘pandoverleg’ van de nieuwe besturen met de universiteit. DIe avond verstuurde de universiteit bovendien een mail om er zeker van te zijn dat alle betrokkenen op de hoogte waren.

Dat de verenigingen het pand op enig moment zouden moeten verlaten, was al eerder aangekondigd. Pnyx verkeert al geruime tijd in abominabele staat en de lijst van klachten van de organisaties over hun thuisbasis was lang.

Toen onlangs bleek dat de ramen eruit dreigden te vallen en deze moesten worden vastgeschroefd, was er volgens hoofd afdeling Studenten Marieke de Bakker geen uitweg meer. “Het binnenklimaat in het gebouw, dat al niet zo prettig was, werd nog slechter. Bovendien is een snelle oplossing van het probleem lastig omdat de gevel beschermd stadsgezicht is. Het zou een mega-operatie worden.”

'Nieuws valt rauw op ons dak'
De UU heeft de studenten een alternatief onderkomen aangeboden voor de komende drie jaar in een gebouw op het Princetonplein in De Uithof. Daar waren tot voor kort onderzoekers van de faculteit Geowetenschappen gehuisvest. Na de verhuizing van deze groep naar het nieuwe Vening Meinesz-gebouw stond dat pand op de nominatie om gesloopt te worden. De gemeente is gevraagd de gebruiksvergunning te verlengen.

De Bakker: “Het pand biedt evenveel ruimte als Pnyx en de organisaties kunnen daar veel meer hun eigen gang gaan dan in de binnenstad. Daar klaagden de buren bijvoorbeeld geregeld over overlast.”

Hoewel veel besturen door hun voorgangers als waren gewezen op de problemen met Pnyx, blijkt uit een kleine rondgang dat zij zich toch enigszins overvallen voelen. Uiterlijk december moeten de organisaties verhuizen. Falco van Netten van studentenunie Vidius zegt: “Het nieuws kwam niet onverwachts, maar valt wel rauw op ons dak. Het is ook lastig dat je al zo snel je pand uit moet. We zijn nu met onze Raad van Advies aan het praten hoe we hiermee om moeten gaan.”

princetonplein 9red.jpg

Het toekomstige Pnyx-onderkomen in De Uithof. Foto: DUB

Afstand met de binnenstad problematisch
Voor de verenigingen lijkt niet zozeer het verlaten van Pnyx als de verhuizing naar het Utrecht Science Park een pijnpunt. Aiso van Leeuwe van de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) toont begrip, maar is ook bang dat het voor het bestuur moeilijker wordt de leden te bereiken. Hij zit straks immers op grote afstand van de plekken waar de evenementen plaatsvinden. “Onze lezingenprogramma is altijd in de binnenstad. Het is bovendien lastig dat de spullen die we nodig hebben voor de lezingen dan in De Uithof staan.”

Nora Zwierenberg van AEGEE treurt eveneens over het afscheid van de binnenstad. “De locatie van Pnyx is ideaal. Het ligt lekker centraal en iedereen kan gemakkelijk langskomen voor een afspraak, voor vragen of gewoon voor de gezelligheid. We hopen dat dit straks niet gaat afnemen als we in De Uithof zitten.” Ook Nora ziet op tegen het gesleep met spullen, bijvoorbeeld naar de Histosboot aan de Vondellaan waar de vereniging borrelt. Ze ziet maar één voordeel: “Misschien is het wel goed om bestuurskilo’s tegen te gaan.”

Eén verhuismoment
Volgens Marieke de Bakker was het onmogelijk om een ruimte te vinden in de binnenstad waar de studentenorganisaties terecht kunnen. Het is ook onwaarschijnlijk dat de verenigingen in het pand Achter St. Pieter zullen terugkeren. Als de universiteit besluit Pnyx op te knappen, wat nog niet zeker is, zullen de dure binnenstadsmeters naar verwachting eerder ten goede komen aan onderwijs en onderzoek.

De UU zal met de Pnyx-commissie, waarin een aantal grote organisaties zitten, bespreken hoe de verhuizing de komende maanden in zijn werk zal gaan. Er wordt wordt gestreeft naar één moment waarop alle verenigingen tegelijkertijd gaan verhuizen. De universiteit zorgt voor ondersteuning bij de verhuisoperatie. Daarnaast hebben verenigingen het aanbod gekregen om mee te denken over de inrichting van hun nieuwe kamer en van het nieuwe Pnyx in De Uithof.

Advertentie