Studentenprotest in De Uithof: 'UU schrap de promotie-eis'

Studenten Zozan (links) en Kim (rechts) in gesprek met collegevoorzitter Anton Pijpers. Foto: DUB

De mededeling dat ze zojuist het laatste college van docent Robbie Voss aan de UU hadden gevolgd, kwam als donderslag bij heldere hemel. Eerstejaars studenten Algemene Sociale Wetenschappen Zozan (21) en Kim (18) herinneren zich de verbazing in de collegezaal. Hoe kon het dat het contract van een docent die zo "sprankelend" kon vertellen en zijn studenten zo goed kon "enthousiasmeren", niet werd verlengd door de Universiteit Utrecht?

Het kostte de twee studenten wat zoekwerk, maar het antwoord bleek te liggen in het feit dat Voss nog niet gepromoveerd is. Voor tijdelijke docenten van de UU is dat geen probleem, maar wie na vier jaar een vast contract wil moet gepromoveerd zijn. De gedachte is dat een gepromoveerde docent beter in staat is om studenten te trainen in het doen van onderzoek en hen te begeleiden bij het schrijven van hun masterscriptie. Een docentcarrière aam de UU moet daarom gebaseerd zijn op onderwijs én onderzoek.

'Gepromoveerde docent geeft geen betere colleges'
“Wij zijn het niet eens met die promotie-eis, dus hebben we besloten met studenten en docenten te laten zien en horen dat wij het anders willen”, vertellen Zozan en Kim. In hun kielzog lopen ongeveer zestig UU’ers. “Door het systeem zijn wij de klos, wij willen niet verder zonder Robbie Voss”, roept de stoet terwijl ze van het Sjoerd Groenmangebouw in De Uithof naar het Bestuursgebouw lopen. Kim: “We willen dat er herstel komt van de positie van de fulltime universitair docent. We kunnen er met ons verstand niet bij dat tijdelijke docenten die het vak zo veel leuker en sprankelender maken, nu weggestuurd worden.”

Zozan vult aan: “De promotie-eis is een regel van de Universiteit Utrecht zelf. Natuurlijk willen andere universiteiten ook het liefst gepromoveerde docenten, maar er zijn ook universiteiten die niet-gepromoveerde docenten een vast contract aanbieden als docent in de bachelor. De UU reduceert op dit moment de kwaliteit van een docent tot zijn promotie. Maar geeft een gepromoveerde docent ook echt betere colleges? Vanuit het perspectief van de student hoeft een goede wetenschapper niet altijd een goede docent te zijn. Er moet aandacht zijn voor andere kwaliteiten zoals bijvoorbeeld het inspireren en motiveren van studenten. Daarom vragen wij ons af of het terecht is dat er door het universiteitsbestuur zo veel waarde wordt gehecht aan de promotie.”

'Ontslag tijdelijke docent is weggooien van investering'
Tijdens een debat over de positie van tijdelijke docenten afgelopen januari, zei Robbie Voss zelf over de promotie-eis van de UU: “Ik ben al dertien jaar onafgebroken tijdelijke docent. In die tijd heb ik vier universiteiten bediend, zeven verschillende faculteiten en acht opleidingen. Ik geef werkgroepen en hoorcolleges. Ik ben coördinator van colleges en ik ontwerp ze. En toch moet ik opstappen. Het College van Bestuur van de UU zegt dat we een onderzoeksuniversiteit zijn en er daarom geen vaste aanstellingen zijn voor mensen die alleen doceren. Maar als dat zo is, dan moet de universiteit ook stoppen met het aannemen van tijdelijke docenten die niet gepromoveerd zijn. Ik ga zo weg bij de UU en word dan vervangen door een andere niet-gepromoveerde docent.”

Waarom houdt de universiteit ‘zo krampachtig’ aan dit systeem vast, willen ook studenten Kim en Zozan weten. Zozan: “Het tekort aan vaste docenten wordt nu blijkbaar opgevangen door docenten die voor een periode van vier jaar een contact krijgen. Daarna wordt hen de deur gewezen, omdat het zo goed als onmogelijk is om als tijdelijke docent in die periode te promoveren. Dit lijkt ons een weggegooide investering. Het systeem kan anders en moet beter!”

'Promotie garantie voor goede docent'
Collegevoorzitter Anton Pijpers stond de studenten te woord. “De Universiteit Utrecht werkt met tijdelijke docenten, omdat je fluctuaties in studentenaantallen niet altijd kunt voorspellen en dus niet weet hoeveel docenten je nodig hebt. Maar als we mensen vast aanstellen dan willen we dat docenten een basiskwalificatie als docent hebben en gepromoveerd zijn. Omdat we denken dat je op die manier kunt garanderen dat ze jarenlang de beste docent blijven. Daarom zijn we niet van plan om mensen aan te stellen die alleen maar onderzoeker zijn of alleen maar docent.”

Voor Kim en Zozan is daarmee de kous niet af. Ze blijven erbij dat die visie misschien van bovenaf logisch kan klinken, maar niet in de collegezaal. Daarom beginnen ze twee petities: één waarin ze de UU oproepen om de promotie-eis af te schaffen en één waarin ze de universiteit vragen Robbie Voss in dienst te houden.

Advertentie