Studententoneel mag niet oefenen in universitair gebouw

De Dramacommissie (Draco) op Facebook

Twee theatercommissies van de faculteit Geesteswetenschappen mogen niet langer repeteren in een facultair pand aan de Kromme Nieuwegracht. De commissies voelen zich overvallen door het wegvallen van de gratis oefenruimte.

Volgend jaar mei wil de dramacommissie (DraCo) de jaarlijkse toneelvoorstelling op de planken brengen. Het gaat dit keer om een eigen bewerking van het Alles is Liefde-script van Maria Goos. Maar volgens masterstudent Zosia Botermans, regisseur van het stuk van de geschiedenisstudenten, werpt de faculteit Geesteswetenschappen nu een obstakel op.

De DraCo repeteerde de afgelopen jaren altijd in het pand aan de Kromme Nieuwegracht 80. In blok 1 van dit studiejaar kon de toneelgroep daar ook nog terecht. Tot haar grote verbazing is een reserveringsverzoek van Botermans voor blok 2 nu afgewezen.

“Ik kreeg te horen dat we niet langer gebruik kunnen maken van de collegezalen omdat deze beschikbaar moeten zijn voor colleges en tentamens. Maar ik weet zeker dat de ruimten daar in de avonduren nooit bezet zijn. Helemaal raadselachtig is dat we wel reserveringsverzoeken voor vergaderingen mogen doen.”

Ook Timo Vosse van theatersportgroep Alter Ego van studenten Taal- en Cultuurstudies uit zijn ongenoegen. “We hebben van de ene op het andere moment de grootste moeite om ruimten te reserveren, terwijl  Kromme Nieuwegracht 80 ’s avonds nagenoeg verlaten is.”

De nieuwe faculteitsdirecteur Rob Grift vindt het jammer dat de gezelschappen zich overvallen voelen. Het heeft hem verbaasd dat in het verleden toestemming is gegeven voor oefensessies in het gebouw. Een verklaring heeft hij niet.

Volgens Grift is het al jaren facultair beleid om theater- of toneelactiviteiten niet toe te staan in de facultaire panden. Hij is van plan die afspraak nu strikt te handhaven. “De kans op geluidsoverlast bij theateractiviteiten is groot. Misschien dat er zalen leeg staan, maar in andere zalen wordt gewoon onderwijs gegeven. Bij vergaderingen speelt dit probleem minder.”

De commissies van Botermans en Vosse werden door de faculteit verwezen naar cultureel studentencentrum Parnassos. Maar dat zit de komende maanden erg vol en is bovendien relatief duur; een repetitie kost 25 euro. Botermans: "Bij 20 weken hebben we het al snel over 500 euro. Dat is toch een behoorlijke som." De DraCo moest vorige week een heenkomen zoeken in een ruimte in het studentencomplex Tuindorp-West aan de Van Lieflandlaan.

Faculteitsdirecteur Rob Grift zegt bereid te zijn de kwestie te bespreken tijdens een ontmoeting met studieverenigingen die voor eind november gepland staat. Volgens Grift moet de zaak in een breder perspectief worden geplaatst. De faculteit wil immers bezuinigen door minder gebouwen bezet te houden.

Grift: “De studieverenigingen dragen in grote mate bij aan het gemeenschapsgevoel binnen de faculteit. Daar zijn we als bestuur natuurlijk erg blij mee en dat willen we aanmoedigen. Maar nu de medewerkers kleiner worden gehuisvest en de onderwijsroostering steeds strakker wordt, zullen ook de studieverenigingen merken dat er steeds minder mogelijk is.”

Bovendien zijn er volgens de directeur klachten over studieverenigingen die het niet zo nauw nemen met veiligheid en hygiëne.“Er worden bijvoorbeeld dozen geplaatst tussen deuren die gesloten moeten blijven en platte daken worden soms gebruikt als drankopslag. Als je weet dat we veel last hebben van muizen terwijl er ook regelmatig etensresten in ruimten achterblijven, begrijp ik die klachten van medewerkers wel.”

Volgens Zosia Botermans moet de faculteit er echter van doordrongen zijn dat het weren van de theatercommissies uit de eigen gebouwen het einde zou kunnen betekenen van deze gezelschappen. “Dat zou jammer zijn, want niet alleen de leden van de commissies maar ook het publiek beleeft altijd veel plezier aan de voorstellingen. En dat draagt bij aan een positief beeld van de universiteit.”

Advertentie