Studentenvakbond wil veel meer geld voor mislopen basisbeurs

Protest van de LSVb in 2014. Foto: DUB

Voor nieuwe studenten is de basisbeurs afgeschaft per september 2015. Het komende kabinet wil weer een basisbeurs invoeren per september 2023. Dat is woensdag bevestigd in het nieuwe coalitieakkoord.

Maar wat te doen met studenten die de basisbeurs zijn misgelopen? Moet je die volledig schadeloos stellen? Daar heeft het kabinet niet voor gekozen. In totaal is er een miljard euro uitgetrokken voor compensatie.

De oud-studenten kunnen straks kiezen: korting op hun studieschuld of een voucher voor extra onderwijs. Over de bedragen per student is nog niets bekend.

Minder
De eerste lichtingen studenten zonder basisbeurs (pechstudenten) kregen een voucher van zo’n tweeduizend euro toegezegd. De nieuwe compensatie wordt vermoedelijk lager. In totaal gaat het om meer dan een miljoen studenten. Als daar een miljard voor is uitgetrokken, dan zou het dus om zo’n duizend euro per student gaan.

In een snelle persreactie zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Het is ontzettend goed nieuws dat er eindelijk een einde komt aan het leenstelsel, maar compensatie voor de leenstelselgeneratie mag niet ontbreken.”

Studenten met torenhoge schulden staan tien-nul achter op generatiegenoten, vindt Boahene. “Ze hebben vaak een studieschuld van tienduizenden euro's. Het is onacceptabel om hen daarmee te laten zitten.”

Scenario’s
Eerder dit jaar zetten ambtenaren scenario’s voor het compenseren op een rij. Daar kwamen bedragen tussen de 1,4 en 11 miljard euro uit.

De plannen van de politieke partijen liepen uiteen. Zo had het CDA slechts 100 miljoen euro voor de compensatie in gedachten en de ChristenUnie 3,3 miljard. D66 noemde de compensatie niet rechtstreeks en de VVD wilde het leenstelsel liever behouden.

Advertentie