Studietoeslag gehandicapten verschilt fors per gemeente

Hoeveel studietoeslag gehandicapte studenten krijgen verschilt sterk per gemeente. Ook krijgen ze in veel gevallen minder geld dan in 2014.

Gehandicapte studenten die in Amsterdam wonen, kunnen maximaal 340 euro per maand krijgen, terwijl studenten uit Leeuwarden het 42 euro moeten doen, schrijft NRC Handelsblad. In Utrecht bedraagt de studietoeslag 100 euro per maand. In ruim de helft van de ondervraagde gemeenten is de toeslag bovendien lager dan vorig jaar.

De studietoeslag is bedoeld als steuntje in de rug voor studenten met een handicap. Voor hen is het vaak moeilijk om een bijbaantje te vinden naast de opleiding.

Tot en met 2014 gold een uniforme toeslag van maximaal 340 euro per maand. Verschillen ontstonden bij invoering van de participatiewet, die gemeenten verantwoordelijk maakt voor de studietoeslag. Die overheveling is niet gepaard gegaan met een bezuiniging op het budget, maar het geld is ook niet ‘geoormerkt’. Gemeenten kunnen het dus naar eigen goeddunken besteden. 

Advertentie