Studieverenigingen lopen volgend collegejaar honderden euro’s mis

Alcmaeonleden bij het jaarlijkse congres, foto Alcmaeon

Met verontwaardiging reageren studieverenigingen op het nieuws dat ze geen aanspraak meer kunnen maken op subsidies uit het Vidius-fonds. Deze subsidie was afkomstig van Bestuurlijk Actief, het gezamenlijk loket voor studentenorganisaties van de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU) dat de organisaties ondersteunt.

“Frustrerend”, vindt Dirkje Sluijs, voorzitter van studievereniging Awater, de beslissing om studieverenigingen van de subsidie uit te sluiten. Claire Bruls, voorzitter van studievereniging Alcmaeon, laat weten geschrokken te zijn van het nieuws. “Ik denk dat het grote financiële gevolgen voor ons kan hebben. We krijgen best wat geld van Vidius. Dat hebben we voornamelijk voor onze studie-inhoudelijke activiteiten nodig, maar ook voor onze culturele activiteiten.”

Vooral voor het nieuwe bestuur is het wegvallen van inkomsten “vervelend”. Zij weten niet wat hen te wachten staat, omdat in de begroting van volgend collegejaar al rekening is gehouden met het geld van het Vidius-fonds, zegt Sluijs. Bruls vult aan: “We hebben niet de kans gekregen om dit voor het nieuwe bestuur uit te zoeken, omdat het nieuws plotseling kwam.”

Gat in begroting
Beide studieverenigingen organiseren drie keer per jaar activiteiten met geld van Vidius. Awater, van de opleiding Nederlandse Taal & Cultuur, heeft 164 leden en organiseert met het geld de muzikale avond, een symposium of de Familiedag, waarbij familieleden een mini-college krijgen of een rondleiding door Utrecht.

De 2400 leden van Alcmaeon, de studievereniging van Psychologie, kunnen dankzij de subsidie naar het jaarlijkse carrièrediner of de toneelvoorstelling. “We hebben het geld van Vidius nodig om de voorstelling te kunnen organiseren. Dat is een redelijk duur, maar mooi project.”

Het wegvallen van de subsidie van het Vidius-fonds kan volgens Bruls “grote financiële gevolgen hebben”. “Bij ons komt er een groot gat in de begroting. Wat de precieze gevolgen zullen zijn, is lastig in te schatten.”

“Het kan zijn dat activiteiten minder laagdrempelig worden, omdat leden meer voor activiteiten moeten gaan betalen,” benoemt Bruls de eventuele gevolgen. “We willen niet te veel geld vragen aan leden, want dat is niet inclusief. Wij vinden dat een studievereniging voor iedereen toegankelijk moet blijven. Dit kan betekenen dat we sommige activiteiten volgend jaar niet meer kunnen organiseren.” Sluijs zegt: “Op het moment dat we geen subsidie van Vidius meer kunnen krijgen, moeten we het geld uit andere potjes pakken of aan leden meer geld vragen. Beide willen we eigenlijk niet doen."

Financiële gaten
Ook Vidius vreest dat er bij studieverenigingen financiële gaten gaan vallen. “Studieverenigingen maakten, vergeleken met de andere verenigingen die in aanmerking komen, veelvuldig aanspraak op het geld dat wij hadden”, vertelt Anna van Ommen, voorzitter van Vidius. “Er is geen duidelijk plan om dit op te vangen. Ons is verteld dat de faculteiten op de universiteiten de studieverenigingen financieren, maar omdat de financiële situatie per faculteit flink verschilt, hebben wij er op dit moment geen vertrouwen in dat deze faculteiten het verlies van ons fonds op gaat vangen.”

In een brief aan het College van Bestuur (in handen van de redactie) uit Vidius haar zorgen. 32 van de ruim vijftig studieverenigingen die de UU heeft, ondertekenden de brief. “Wij maken ons grote zorgen over hoe dit wordt opgevangen, zeker gezien het feit dat er geen helder, realistisch en evenwichtig beleid is gecommuniceerd hoe faculteiten de verantwoordelijkheid moeten gaan dragen”, schrijft Vidius.

Koepels
Dat studieverenigingen vanaf volgend jaar geen aanspraak meer kunnen maken op het Vidius-fonds, komt doordat Bestuurlijk Actief de verdeling van de subsidies heeft herzien. De HU en UU vonden dat de verdeling eerlijker kon, volgens Lennart van Wageningen, beleidsmedewerker studentorganisaties bij de UU, onderdeel van Bestuurlijk Actief. Voorheen konden studieverenigingen nog gebruikmaken van deze subsidie, omdat er volgens Van Wageningen “een grijs gebied” was. “Maar strikt gezien ligt de financiering van de studieverenigingen bij de faculteiten en opleidingen.”

De universiteit probeert dit in het nieuwe systeem recht te trekken. “De HU en UU erkennen, via Bestuurlijk Actief, een aantal koepelverenigingen”, vertelt Van Wageningen. De koepelverenigingen zoals de Sportraad voor de studentensportverenigingen bij Olympos en de Federaties Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (FUG) voor studentenverenigingen, kunnen aanspraak maken op de zogenoemde koepelsubsidie. Vidius is volgens Van Wageningen ook een koepel; die van de ‘overige’ verenigingen, zoals ESN en Enactus. “Studieverenigingen vallen niet onder deze koepel en de subsidie is niet voor hen bedoeld.”

Voor de herziening kreeg Vidius in totaal 10.000 euro per jaar van Bestuurlijk Actief om te verdelen onder studieverenigingen en de ‘overige’ verenigingen. Maximaal drie keer per jaar konden verenigingen 330 euro uit het fonds ontvangen. Vanaf volgend collegejaar krijgt Vidius 4425 euro te besteden, wat alleen bedoeld is voor de ‘overige’ verenigingen.

Geld van faculteiten
Eind vorig jaar krijgt Vidius van Bestuurlijk Actief te horen gekregen dat studieverenigingen “niet meer hun vaarwater is” en dat nu de afzonderlijke faculteiten verantwoordelijk zijn voor de financiering van hun studieverenigingen. Volgens Pepijn van IJperenburg, secretaris van Vidius, is de precieze uitkomst “nooit helemaal concreet gemaakt” naar Vidius, terwijl volgens Bestuurlijk Actief Vidius hiervan wél “op de hoogte” had moeten zijn.

“Tegen de voorgangers van het huidige Vidius-bestuur is gezegd dat studieverenigingen erbuiten gaan vallen. Dat is meermaals benoemd”, zegt Van Wageningen. Van IJperenburg beaamt dat Bestuurlijk Actief in gesprekken met zijn voorganger heeft aangekaart dat de positie van studieverenigingen onzeker was in het nieuwe fonds, maar dat het destijds “niet schriftelijk bevestigd” is aan Vidius. Hierdoor bleef het “onduidelijk” hoe het zou veranderen en welke oplossingen geboden werden.

Vidius vindt dat Bestuurlijk Actief deze verandering onvoldoende heeft gecommuniceerd, maar volgens Bestuurlijk Actief communiceert zij niet direct naar studieverenigingen. Vidius bracht de studieverenigingen uiteindelijk zelf eind mei op de hoogte. Van IJperenburg zegt: “Wij zien het niet als onze verantwoordelijkheid, omdat wij niet de eindbeslissing nemen. Maar dit hebben we toch gedaan, om te voorkomen dat de verenigingen er pas in september achter zouden komen dat ze geen aanspraak meer kunnen maken op het fonds.”

In gesprek
“Over verschillende punten over de gang van zaken zijn we niet te spreken”, laat de secretaris weten. Al is volgens Van IJperenburg het werkelijke pijnpunt dat bij het weghalen van financiering bij studieverenigingen er “geen alternatief plan” ligt om de terugval in gelden “op te vangen”. In de brief aan het CvB vraagt Vidius daarom “dringend” de gesprekken weer te willen starten met vertegenwoordigers van de Studieverenigingenraad (SVR) en het Vidius-bestuur.

Ook doet zij een aantal aanbevelingen. “Zo stellen we op de korte termijn een noodfonds voor totdat een structurele passende oplossing voor de situatie gevonden is”, schrijft Vidius. “Tot die tijd voelt deze situatie voor ons als een bezuiniging en voelen we ons niet serieus genomen.”

“Als UU vinden we het uiteraard vervelend als er acute problemen ontstaan bij studieverenigingen”, zegt Van Wageningen. “Dat vinden wij ook niet wenselijk, en dat is ook niet het doel geweest van deze herziening. Studieverenigingen zijn voor de UU van groot belang. We gaan graag op zoek naar een oplossing.”

Advertentie