Studieverenigingen UU boos over verbod op introductiekamp

Introductie 2019. Foto DUB

“Het zou doodzonde zijn wanneer er half augustus weer van alles kan, maar dat de studieverenigingen dan niets mogen doen.” Vidius-voorzitter Stan Liebrand reageert vol onbegrip op het besluit van het Utrechtse universiteitsbestuur om de introductiekampen nu al taboe te verklaren.

Het UU-bestuur bracht studenten vorige week op de hoogte van het verbod op het introkamp en de introfeesten via de corona-update. Volgens Liebrand wisten de verenigingen dat er een besluit aan zat te komen, maar zijn veel verenigingen overvallen door de inhoud daarvan. Na een coronajaar hadden ze gehoopt weer een frisse start te maken, met de bekende introductieactiviteiten.

Het gaat om een ingrijpende maatregel, stelt Liebrand. Introductiekampen zijn volgens hem niet alleen van groot belang voor de band tussen leden van verenigingen, maar ook voor de opleidingen zelf. “Het is fijn als studenten zich snel thuis voelen binnen hun studie. Daarvoor zijn dat soort kampen belangrijk.”  

Andere regels voor gezelligheidsverenigingen 
Vanuit het Studieverenigingen Overleg (SVO) dat Vidius voorzit, hoort Liebrand veel kritische opmerkingen. Zo begrijpen studenten niet waarom er in september tijdens de opleidingsintroducties wel honderd studenten in een collegezaal mogen zitten zonder anderhalve meter afstand te houden - zoals de corona-update meldt -, maar dat er niet overnacht mag worden tijdens een introductiekamp.

Daarbij zijn de introductieactiviteiten van gezelligheidsverenigingen niet door de UU verboden. In de update stelt het UU-bestuur met die verenigingen in overleg te zijn over een veilige introductie. Liebrand: “Dat geeft scheve verhoudingen. Straks hebben de leden van die verenigingen een gaaf kamp en kunnen de verenigingen van de opleidingen leden niets bieden.”

De vrije hand krijgen
Liebrand snapt ook weinig van de motivatie van het UU-bestuur. Dat zegt liever de optie te hebben om activiteiten op te schalen dan straks gedwongen te worden om af te schalen. “De afspraken over zo’n kamp zijn vaak al lang geleden vastgelegd. Zoiets kun je niet op het laatste moment doen.”

Bovendien is het volgens hem zo dat verenigingen vaak clausules hebben afgesproken waarmee ze wél hun geld terugkrijgen als de overheid vindt dat de coronasituatie te ernstig is, maar niet als een universiteitsbestuur dat bepaalt.

De Vidius-voorzitter vindt dat het UU-bestuur studieverenigingen veel meer de vrije hand had kunnen gegeven om zelf besluiten te nemen. “Het lijkt ons voorbarig om alles nu al vast te leggen. Waarom zou je als universiteit bij voorbaat gaan handhaven?”

Vidius is van plan namens de studieverenigingen een brief te schrijven aan het UU-bestuur. DUB benaderde meerdere grote studieverenigingen om hen te vragen naar de gevolgen van het UU-besluit, maar zij wilden niet reageren of verwezen naar Vidius.

Lastige risicoafweging
Directeur Studentenzaken van de UU Marieke de Bakker zegt de teleurstelling bij de studieverenigingen te begrijpen. “Dit is gewoon erg zuur.”

Volgens haar heeft de universiteit organisatoren van de introducties tijdig willen informeren over wat er straks in ieder geval wel kan, zodat ze hun draaiboeken daarop kunnen baseren. Met de verenigingen was ook afgesproken dat daar voor de zomer duidelijkheid over zou komen.

Het UU-bestuur heeft samen met de Hogeschool Utrecht een lastige risicoafweging moeten maken, aldus De Bakker. De universiteit heeft zich te houden aan de landelijke en lokale maatregelen, maar het is nog niet duidelijk hoe die er straks uitzien.

Een belangrijk uitgangspunt was dat het UU-bestuur zich verantwoordelijk voelt voor het voorkomen van samenscholingen waarbij het infectiegevaar groot is. De kans daarop is tijdens introductiekampen en -feesten van studieverenigingen groter dan bij een bijeenkomst in een collegezaal in een UU-gebouw, zo is de gedachte.

De Bakker merkt dat het door de snelle versoepeling van coronamaatregelen voor veel studenten steeds moeilijker wordt om beperkingen te accepteren. “Maar de samenleving is echt nog niet open. Naar Lowlands kun je alleen met een testbewijs.”

Dat de gemeente Utrecht aangeeft pas twee weken voor een evenement een vergunning te willen afgeven, zegt volgens haar ook veel. De Bakker benadrukt dat er veel contact is met de gemeente en de GGD. “Natuurlijk houden we de versoepelingen nauwlettend in de gaten en blijven we met de hogeschool en de verenigingen in overleg over wat deze betekenen voor hun introducties."

Speciale verantwoordelijkheid
Gezelligheidsverenigingen worden verzocht om zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij het UU-beleid. Maar de verantwoordelijkheid voor de regels die zullen gelden tijdens de kennismakingstijd van die verenigingen in augustus ligt volgens de directeur Studentenzaken in de eerste plaats bij de gemeente, vanwege de afgifte van vergunningen. En dus niet bij de UU.

De Bakker wijst erop dat elke student er zelf voor kan kiezen om lid te worden van een gezelligheidsvereniging of niet. Het lidmaatschap van een studievereniging is daarentegen vaak gekoppeld aan het volgen een UU-opleiding. Alle studenten moeten daarom kunnen deelnemen aan de introductie van zo’n vereniging. Ook dat zou een speciale verantwoordelijkheid voor het UU-bestuur met zich meebrengen.

Of de kennismakingstijd van de gezelligheidsverenigingen wél kan doorgaan zoals de verenigingen hebben gepland, moet nog blijken. De Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (FUG) onthoudt zich van commentaar. Vicepreses Maarten Hoepel laat weten dat er nog veel onduidelijk is, maar dat de verenigingen op korte termijn in gesprek willen gaan met de gemeente.

Stan Liebrand blijft bij zijn opvatting dat het UU-bestuur ook studieverenigingen meer ruimte kan geven. “Als gemeentes vergunningen goedkeuren dan is er geen reden voor een universiteit om daar voor te gaan liggen.”

Een schrale troost voor de studieverenigingen van de UU-opleidingen is dat er bij activiteiten die wel kunnen plaatsvinden, een biertje gedronken mag worden. De Hogeschool Utrecht zal alcohol niet toestaan tijdens opleidingsintroducties, maar de universiteit wil zo’n verbod niet.

 

Advertentie