Studievertraging door overmacht? Meldingstermijn verkort tot drie maanden

De termijn van vijf maanden waarin studenten hun studievertraging kunnen melden, is zeer lang, stelt studentendecaan Marjan Merton in de commissievergadering met de U-raad op12 juni jongstleden. De UU is volgens haar de enige universiteit die deze termijn hanteert. “Het is in het belang van de student om vertragende omstandigheden zo snel mogelijk te melden”, aldus de studentendecaan. En daarom wordt de termijn verkort tot drie maanden. 

Merton: “Studenten zijn veelal te optimistisch, en denken dat ze die vertraging in een volgend blok nog wel goed kunnen maken. Door het doen van drie vakken tegelijk bijvoorbeeld. Maar dan blijkt de belasting toch te groot, waardoor de studievertraging nog verder oploopt. De UU moet daarin een meer sturende rol spelen, hen niet te lang laten tobben. Zo nemen we deze studenten tegen zichzelf in bescherming.”

Ook financieel gezien is het voor de student beter studievertraging zo snel mogelijk te melden, betoogt Merton. “Voor een hele grote groep is studeren duurder geworden door het leenstelsel. Als je vertraging oploopt, is het zaak die zo beperkt mogelijk te houden. We willen met het verkorten van de meldingstermijn een belangrijk signaal afgeven. Namelijk: ga zo snel mogelijk naar de studieadviseur. Drie maanden past beter bij dat signaal dan vijf maanden.”

De nieuwe meldingstermijn gaat in op 1 september 2017. Overigens betekent dit niet dat je na die drie maanden geen financiële ondersteuning meer kan krijgen. Die gaat dan echter pas in op het moment van de melding bij de studieadviseur, studentendecaan of -psycholoog. Ook bestaat er een hardheidsclausule: mocht een student om wat voor reden dan ook niet in staat zijn geweest om de bijzondere omstandigheden tijdig te melden, wordt hier rekening mee gehouden.

Advertentie