Woonminister waarschuwt

Studio verdringt studentenkamer

Studentenstudio in de Johanna, foto DUB
Studentenstudio in de Johanna. foto DUB

Voor een studio kunnen verhuurders meer geld vragen omdat studenten er een eigen keuken, douche en wc hebben. Vervolgens compenseert de overheid een deel van die hogere huur met de huurtoeslag. Investeerders bouwen daarom liever nieuwe studio’s dan studentenkamers.

Sterker nog, veel studentenkamers worden inmiddels omgebouwd tot studio’s, ziet de minister. Landelijke cijfers heeft hij niet, maar hij verwijst onder meer naar signalen vanuit Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting dat twee jaar geleden al op deze ontwikkeling wees

Gelukkiger op kamers
Deze trend is onwenselijk en hij zint op maatregelen, schrijft de minister in reactie op Kamervragen. Studentenkamers zijn immers veel gezelliger. De Jonge citeert verschillende onderzoeken die aantonen dat studenten die op kamers wonen gelukkiger zijn dan thuiswonende of zelfstandig wonende studenten.

Bovendien zijn studentenkamers veel goedkoper om te bouwen. Het scheelt 21 procent, zegt De Jonge. Dat is een belangrijk argument voor een minister die voor 2030 zo’n zestigduizend studentenwoningen erbij wil hebben. 

Huurtoeslag
De overheid heeft de opkomst van de studio deels zelf gestimuleerd. De huurtoeslag geldt immers niet voor kamers maar wel voor studio’s. Kun je dat niet rechttrekken, vroeg D66 aan de minister.

Daar denkt De Jonge nu over na, maar vanzelf zal het niet gaan. Sowieso moet er dan een betrouwbaar register komen van studentenkamers. En er moet veel geld bij. Als studenten op kamers ook huurtoeslag zouden krijgen, rekent de demissionaire minister voor, zou de overheid elk jaar tussen de 600 en 840 miljoen euro aan extra huurtoeslag kwijt zijn. 

De Woonbond heeft recent een ander voorstel gedaan: stel een apart soort huurtoeslag in voor studentenkamers, een ‘woonbeurs’. Daarmee zou de overheid ook de bouw van studentenkamers kunnen aanwakkeren. De Jonge gaat daar in zijn brief niet op in. Wel krijgt de Tweede Kamer binnenkort een brief waarin de minister uitlegt hoe hij de bouw van studentenkamers wil stimuleren. 

Dwingende punten
De Woonbond riep vandaag ook de Eerste Kamer op om volgende week voor de Wet betaalbare huur te stemmen. Daarmee wordt het puntensysteem voor studentenkamers en andere huurwoningen dwingend. Eigenaren die te veel huur vragen zijn dan zelfs strafbaar. Onder meer de LSVb, JOBmbo en jongerenvakbonden ondersteunen die oproep.

Advertentie