Inzicht in eigen mentale gezondheid

Studium Generale lanceert de ‘Ken Jezelf-challenge’

Logo Ken jezelf-challenge

Hoe goed ken jij jezelf? En hoe ben jij eigenlijk geworden wie je nu bent? Om je te helpen deze belangrijke vragen te beantwoorden, lanceerde het universitaire lezingen- en debatcentrum Studium Generale samen met UU-onderzoekers de ‘Ken Jezelf-challenge’.

Deze challenge bestaat uit online testen en opdrachten die helpen om je eigen mentale gesteldheid en persoonlijkheid onder de loep te nemen. Daarnaast leren deelnemers hoe je je welzijn kunt beïnvloeden. En waarom dat wat voor de één wel effect heeft, voor de ander niet hoeft te werken.

Niet de enige
De initiatiefnemers hopen dat deelnemers zo meer zelfkennis krijgen en hun eigen mentale welzijn versterken. Iedereen die aan deze testen meedoet, krijgt er immers direct wat voor terug. Na het invullen van een test, worden de (gemiddelde) resultaten van de groep en van jezelf zichtbaar.

“Mensen kunnen dan meteen zien dat ze niet de enige zijn. Ze stellen zich niet aan, en er is niks mis met ze. Ik hoop dat dat één van de dingen is die deelnemers hiervan leren”, aldus Nienke de Haan, programmamaker bij Studium Generale.

Volgens haar is welzijn een cruciaal onderwerp om aandacht aan te besteden: “Steeds meer mensen geven aan dat zij psychische problemen hebben en hulp willen. Het is daarom belangrijk om samen (de wetenschappers en het bredere publiek, red.) in beeld te krijgen wat er speelt in de maatschappij.”

Ballen in de lucht
Ontwikkelingspsycholoog Odilia Laceulle droeg bij aan een test over ‘keerpunten in je leven’. Daarbij voer je een fictief chatgesprek met de psycholoog Freud om erachter te komen welke ervaringen in je leven je hebben gemaakt tot wie je nu bent.

“Deze keerpunten kunnen vormend zijn voor je persoonlijkheid”, stelt Laceulle. “Als je weet wat de grote gebeurtenissen in jouw leven zijn, kan dit je helpen om erachter te komen wat jou heeft gevormd tot wie je nu bent.”

Laceulle meent dat mensen de lat voor zichzelf vaak te hoog leggen: “Wat we van onszelf en anderen moeten doen is veel: studiepunten halen, een bijbaan hebben, vrienden zien, het onderhouden van een romantische relatie en fysiek en mentaal fit zijn. Het zijn ‘gewone’ dingen, maar bij elkaar vaak teveel ballen om tegelijk in de lucht te houden.”

Deze problematiek is niet op te lossen door het uitvoeren van opdrachten uit de challenge, weet Laceulle. Maar dat is volgens haar ook niet het primaire doel ervan: “Dit onderzoek gaat mensen niet beter maken, maar het helpt om bewustzijn te creëren over thema’s rondom welzijn.”

Ook De Haan ziet dat bewustzijn over mentale problematiek belangrijk is. “Het werkt niet om te zeggen dat men ’gewoon even rustig aan moet doen’, want tegelijkertijd wil iedereen een 8 halen voor zijn tentamen. Die maatschappelijke druk is niet makkelijk te veranderen. Als deze challenge al een kleine bijdrage kan leveren aan het bewustzijn hierover, ben ik al heel blij.”

Wisselwerking
Door de verschillende vragenlijsten over mentale ontwikkeling af te nemen, haalt Odila Laceulle met andere wetenschappers bovendien data op om onderzoek te doen naar mentaal welzijn. Zo hopen zij meer te weten te komen over de rol van belangrijke ervaringen in het verleden (je levensverhaal) en het heden, zoals prestatiedruk.

Door een dergelijke wisselwerking tussen onderzoekers en deelnemers kan Studium Generale het doel bereiken om de wetenschap in contact te brengen met het grotere publiek, denkt de ontwikkelingspsycholoog: “Mensen komen soms met hele andere inzichten dan waar we zelf mee komen. Deze kunnen we meenemen in ons onderzoek en in vervolgonderzoek.”

Maatschappelijke discussie
Daar waar (student)psychologen, trainingen en mentoren, zich vooral richten op persoonlijke oplossingen, richt deze challenge zich dus vooral op het grotere plaatje van de problematiek rondom mentale gezondheid. ‘Ken onszelf’ was wellicht een passendere naam geweest, grapt Nienke de Haan.

“We kunnen via deze weg met zijn allen iets onderzoeken. Het gaat niet alleen om je eigen psychologie, maar ook over de mentale gesteldheid van de maatschappij in zijn algemeen. Door de problematiek op deze manier aan te kaarten, kunnen we een maatschappelijke discussie voeren over de druk die we leggen op mensen.”

Laceulle benadrukt dat andere initiatieven ook nodig zijn. Ter illustratie noemt zij het recente Trimbosrapport over het welzijn van jongeren in Nederland waar ook veel UU-wetenschappers aan mee werkten. Daaruit blijkt dat jonge vrouwen veel meer mentale en emotionele problemen ervaren dan vier jaar geleden. “We overdrijven blijkbaar helemaal niet. Veel voorzieningen zijn echt nodig; het kan nooit genoeg zijn.”

De challenge bestaat naast de testen en opdrachten ook uit een reeks lezingen over verschillende onderwerpen rondom mentale gezondheid, zoals falen. Kijk hier voor meer informatie.

Advertentie