Subsidie voor studenten die 'kansarme' scholieren op juiste pad zetten

Al in 2008 gaven studenten voorlichting aan scholieren over de universiteit. Foto: Ublad/Maarten Hartman

De campagne Students-4-Students werd vorig jaar gelanceerd door toenmalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker en moet de instroom, het studiesucces en de kansengelijkheid bevorderen. Vooral studenten met een migratieachtergrond en zogenoemde eerstegeneratiestudenten – de eersten uit hun familie die gaan studeren – haken te vaak voortijdig af. Rolmodellen met een vergelijkbare achtergrond zouden hun een steuntje in de rug kunnen geven, is het idee.

Hogescholen, universiteiten en studenten konden projectvoorstellen indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage: per instelling was er maximaal 300.000 euro beschikbaar en per studentenproject maximaal 50.000 euro. In beide categorieën werden er 17 aanvragen ingediend, dus 34 in totaal.

De UU kreeg 130.000 euro voor een project dat erop is gericht leerlingen om leerlingen met een migratieachtergrond vanaf het basisonderwijs bij de universiteit betrekken. Het nieuwe buddyprogramma Debuut waarbij Utrechtse studenten talentvolle leerlingen begeleiden maakt onderdeel uit van het project. De bedoeling is dat UU-studenten ook nieuwe activiteiten voor scholieren in het middelbaar onderwijs gaan ontwikkelen.

Daarnaast kwamen twee studenten genderstudies met het idee van ‘privilege workshops’ waarbij studenten in dialoog gaan over diversiteitsvraagstukken aan de universiteit. Ook dit initiatief krijgt financiële ondersteuning.

“Vooral bij studenten is het project enorm aangeslagen,” zegt Josefien van Marlen van expertisecentrum Echo dat de campagne coördineert. De interesse was volgens haar zelfs zo groot dat een deel van het geld voor instellingsprojecten is overgeheveld naar het studentenpotje. Echo overlegt momenteel met OCW over hoe de resterende middelen – er was in totaal vier miljoen euro beschikbaar – het meest effectief kunnen worden ingezet.

Advertentie