Surveillanten dreigen tussen wal en schip te raken

Body: 

De nieuwe cao pakt voor surveillanten verschillend uit. Bij de ene faculteit krijgen ze een vast contract, terwijl ze bij een andere faculteit niet meer worden aangesteld.

Oproepkrachten vallen vanaf 1 juli ook onder de regels van de flexwet. Dat staat in de cao die vakbonden en universiteiten hebben afgesproken. Voor surveillanten pakt dat niet altijd goed uit.. Bij de ene faculteit krijgen ze een vast contract, terwijl ze bij een andere faculteit hun werk verliezen.

Op de universiteit lopen verschillende oproepkrachten rond. Dat kunnen studenten zijn die in het Academiegebouw werken, medewerkers die inspringen bij het studiepunt als het druk is of surveillanten bij tentamens.

Tot voor kort konden oproepkrachten telkens weer opgeroepen worden. In de nieuwe cao is afgesproken dat het tijdelijke contracten van deze groep niet steeds weer verlengd mogen worden. Na twee tijdelijke contracten moeten ze een vast contract krijgen, of ze mogen een half jaar niet meer aangesteld worden.

De universiteit heeft afgesproken de nieuwe oproepkrachten voortaan in te huren via het uitzendbureau Topselect. De vraag is alleen wat er gebeurt met de bestaande oproepkrachten. De universiteit laat die vraag over aan de faculteiten en diensten, omdat de omstandigheden voor elke oproepkracht weer anders zijn. Zij moeten per soort van oproepkeacht een risicoanalyse maken. 

Voor sommige surveillanten pakt de nieuwe wet slecht uit. Bij de faculteit Diergeneeskunde mogen de huidige surveillanten na juli niet meer terugkomen. Faculteitsdirecteur Geert Tillemans: “Wij hebben in de hele faculteit meer dan honderd oproepkrachten in dienst. Het leek ons niet verantwoord die allemaal in vaste dienst te nemen. Als het gaat om de surveillanten, is een groot deel van die groep ouder dan 65 jaar. Dat betekent dat er voor mensen na de pensioengerechtigde leeftijd geen einddatum voor de contracten meer is. We zijn nog op zoek naar een oplossing en mogelijke alternatieven.”

Brigitta Blankman, coördinator van de surveillantenpool, vindt het vreemd dat de surveillanten na juli niet terug mogen keren. “Dit komt echt als een donderslag bij heldere hemel. Waarom krijgen onze surveillanten bij Farmacie wel een vast contract en bij Diergeneeskunde niet. Sommige surveillanten werken al vijftien jaar voor de universiteit. En we krijgen altijd te horen dat men heel tevreden over ons is.”

Farmacie valt onder Bètawetenschappen. Daar is besloten om surveillanten wél een vast contract aan te bieden. Directeur Klaas Druijf: “Zij krijgen een nulurencontract. Dat wil zeggen dat ze alleen de uren die ze werken betaald krijgen. Met de medewerkers die voorbij de pensioengerechtigde leeftijd zijn, beoordelen we jaarlijks samen hun inzetbaarheid voor de surveillancetaak. Als de inzetbaarheid te beperkt is, zeggen we het contract op. Dat is zo afgesproken. Daarmee zijn de risico’s beperkt.”

De faculteitsraad van Diergeneeskunde vergadert begin juni over de kwestie. Ook heeft de medewerkersfractie VLAM aangekondigd in de universiteitsraad vragen te stellen aan het College van Bestuur. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail