Susan te Pas wordt de nieuwe decaan van University College Utrecht

Susan te Pas is de nieuwe dean van University College Utrecht. Foto UU

Susan te Pas is hoogleraar Cognitieve Psychologie van het Hoger Onderwijs. Haar expertise is  onderwijsmanagement. Ze hoorde bij de eerste lichting Teaching Fellows van de UU in 2011. Deze onderzoekers krijgen twee jaar de ruimte om het onderwijs in hun faculteit te vernieuwen. In het geval van Te Pas ging dat om het creëren van een onderwijsomgeving waarbij docenten meer zouden samenwerking en hun kennis zouden delen om zo het onderwijs te vernieuwen.

Nog gedurende de periode als Teaching Fellow werd Te Pas in 2012 vice-decaan onderwijs bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Deze functie heeft ze tot 2019 vervuld. Als hoogleraar is ze één van de onderzoeksleiders van het focusgebied Higher Education Research, een onderzoeksgebied dat zich richt op onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs.

In 2019 is ze benoemd als lid van de Onderwijsraad, een landelijke raad voor het onderwijs die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering en de Tweede en Eerste Kamer. Vanaf september 2020 zit ze in de Raad van Toezicht van scholengroep Nuovo, een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht.

Reorganisatie UCU
Helemaal onbekend is Te Pas niet met UCU. Van maart tot augustus 2020 was ze interim onderwijsdirecteur en maakte deel uit van het reorganisatieteam

De reorganisatie van UCU komt voort uit een rapport van een jaar geleden. Dit kritische rapport stelde de pioniersfunctie van het UCU op het gebied van onderwijsinnovatie ter discussie. Door de komst van andere bredere, Engelstalige onderwijsprogramma’s en colleges was University College Utrecht steeds minder bijzonder geworden. Volgens het reorganisatieplan zou dit doorbroken kunnen worden door als UCU nauwer samen te werken met de andere faculteiten. Nu is de organisatie te veel naar binnen gericht en is er een tweedeling tussen de vaste UCU-staf en de ingehuurde UU-docenten. Als decaan moet Te Pas inhoud gaan geven aan de voorgestelde reorganisatie dat als doel heeft UCU een sterkere rol te geven in onderwijsinnovatie.

Advertentie