Teaching-Fellowprogramma eindigt nu met voordracht tot hoogleraar

Foto collegezaal, door Maarten Hartman

Het Teaching-Fellowprogramma bestaat sinds 2011 en is een vervolg op de leergang voor onderwijskundig leiderschap. Het programma werd in het leven geroepen om goede docenten te belonen, door hen de kans te bieden aan onderwijsvernieuwingsprojecten te werken. Een fellow werd voor twee jaar benoemd en hij of zij mocht één dag per week besteden aan onderwijsinnovatie. Aan de benoeming hing een geldbedrag van 5.000 euro vast, dat de betreffende docent kon besteden aan bijvoorbeeld een studiereis. Aan het programma oude stijl namen 35 docenten namen deel.

Vorig jaar besloot het College van Bestuur het programma te vernieuwen en te verzwaren, omdat het een extra impuls wilde geven aan de “waardering en professionalisering” van docenten. “De UU staat bekend om de aandacht die wij besteden aan goed onderwijs en docentschap. Toch bestaat nog steeds bij veel medewerkers de indruk dat ook in Utrecht carrières vooral gebouwd worden op basis van onderzoeksprestaties.” Dit staat te lezen in een nota van de U-raad uit juni 2016.

Loopbaanstappen in het onderwijs
Met het nieuwe programma hoopt de UU zichtbaar te maken dat niet enkel in onderzoek maar ook in het onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Het nieuwe programma verschilt op enkele punten van het oude. Zo krijgen de fellows anno 2017 twee dagen per week de tijd om te werken aan onderwijsinnovatie binnen hun eigen faculteit, zich te ontwikkelen op onderwijskundig gebied en zich in te zetten voor faculty development binnen het nieuwe Centre for Academic Teaching, een centrum-in-oprichting dat op 1 september 2017 officieel van start gaat. De twee dagen dat ze hieraan werken, worden ze betaald door het College van Bestuur. Eerder draaide de eigen faculteit op voor de kosten. 

Daarnaast is hun beurs verdubbeld naar 10.000 euro. Dit geld mogen de fellows besteden aan hun onderwijsinnovatieproject en aan de eigen onderwijskundige ontwikkeling. Het geld is tevens bedoeld om aan aantal buitenlandbezoeken te faciliteren, omdat van hen verwacht wordt dat ze zich ook oriënteren op ontwikkelingen buiten de UU.

De grootste verandering is echter de voordracht tot hoogleraar met een specifiek accent op onderwijs voor onbepaalde tijd. “Mits ze een positieve beoordeling krijgen natuurlijk”, vertelt Mirjam Bok, adviseur onderwijsbeleid. De nieuwe Teaching Fellows worden intensief begeleid door het Centre for Academic Teaching. Ook krijgen de fellows een van de huidige onderwijshoogleraren als mentor.

Gedurende hun jaren als Teaching Fellow worden de docenten tussentijds beoordeeld door de directeur van het onderwijscentrum en hun eigen decaan. Volgens Bok is het Teaching-Fellowprogramma daarmee echt een career track geworden. “De UU wil hiermee onderstrepen dat ze goed onderwijs heel belangrijk vindt.” Het hoogleraarschap met een specifiek accent op onderwijs is sinds 2003 aan de UU mogelijk. In 2020 hoopt de universiteit zestig onderwijshoogleraren te hebben.

Selectieproces
In het Teaching-Fellowprogramma is elk jaar plek voor maximaal vijf fellows. Gegadigden moeten worden voorgedragen door de decaan van hun eigen faculteit, en een internationaal samengestelde commissie buigt zich vervolgens over de aanvragen. Dit jaar werden er vijf kandidaten voorgedragen. Drie van hen mogen daadwerkelijk aan het programma beginnen: Christel Lutz (University College), Maarten van der Smagt (Sociale Wetenschappen) en Niels Bovenschen (Geneeskunde).

In een interview op Intranet (enkel toegankelijk voor UU-medewerkers) vertelden de drie kersverse Teaching Fellows over hun plannen voor de komende jaren:

Niels Bovenschen, universitair hoofddocent Biomedische Wetenschappen, wil graag het leerproces van studenten verbeteren door de inzet van research based education, waarbij studenten meer zelf de hele onderzoekscyclus doorlopen. “Optimale integratie tussen onderzoek en onderwijs is daarbij zeer wenselijk.”

Christel Lutz, universitair docent bij University College (UCU), werd in 2012 al eens tot Teaching Fellow benoemd. Toen werkte ze aan de verbinding van de strategische zwaartepunten van de UU met het onderwijs van UCU. Nu staat de motivatie van docenten centraal. Volgens haar is hun onderwijstaak onnodig ver af komen te staan van hun wetenschappelijk onderzoek. “Dat is jammer, voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als voor de docent zelf.”

Maarten van der Smagt, universitair hoofddocent Psychologische Functieleer, gaat zich richten op het spanningsveld tussen enerzijds de wens om internationaal georiënteerde en multidisciplinaire bacheloropleidingen aan te bieden, en anderzijds de eisen die aan afgestudeerden in het beroepenveld worden gesteld.

Advertentie