Tekort aan studentenkamers in Utrecht daalt naar 5700

SSH-complex Johanna in De Uithof moet helpen het kamertekort terug te dringen. Foto: SSH

Utrecht is hard bezig om het tekort aan studentenkamers te verkleinen, schrijft wethouder Jansen aan de gemeenteraad.

Het is gemakkelijker geworden om een studentenkamer te vinden in Utrecht. Dat valt op te maken uit een brief die wethouder Jansen onlangs naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het tekort aan studentenkamers, schrijft de wethouder, is gedaald van 7900 in 2012 naar 5700 nu. En dat tekort, verwacht Jansen, zal de komende jaren nog verder dalen.

De daling is het gevolg van nieuwbouw, transformatie van bestaand vastgoed en tijdelijke verhuur in sloopwoningen, meldt Jansen. Kamerprojecten als die aan de Archimedeslaan en in het voormalige provinciehuis zorgen volgens de wethouder voor meer evenwicht in vraag naar en aanbod van studentenkamers.

Toch heeft Utrecht volgens de wethouder nog steeds "de relatief hoogste spanning op de kamermarkt" van Nederland. Onder in Utrecht studerende studenten (bijna 60.000) is het percentage kamerzoekenden het hoogst. Dat was vorig jaar ook al het geval.

De komende jaren bouwt Utrecht flink bij. Tot en met 2019 worden nog eens 4553 nieuwe studentenkamers opgeleverd, staat in een overzicht dat de wethouder toevoegde aan de raadsbrief. Lopende projecten zijn onder meer de nieuwbouw van SSH-complex Johanna en de tijdelijke studentenkamers die gebouwd worden in het voormalige Oudenrijnziekenhuis in Kanaleneiland.

De bouwplannen vloeien voort uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting uit 2011. In dat plan beloofden de studentenorganisaties, studentenhuisvesters en overheden om meer te doen aan het kamertekort. Ook werd afgesproken de minimumnormen voor een kamer, zoals die voor de oppervlakte, te verlagen.

Advertentie