Tekort studentenkamers stijgt met 33.000

Doordat het aantal studenten tot 2020 sneller groeit dan verwacht, zijn er straks 33.000 extra kamers nodig. Vooral in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Utrecht is er werk aan de winkel voor de studentenhuisvesters.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Monitor Studentenhuisvesting 2012. Vorig jaar waren de studentenhuisvesters, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de studentenbonden nog overeengekomen dat er tot 2016 16.000 kamers zouden worden bijgebouwd. Maar nu bekend is dat het aantal studenten tot 2020 oploopt met 85.000, moet het tempo verder omhoog.

Als het lukt om 33.000 extra kamers te realiseren, is de huidige woningnood onder studenten nog niet opgelost. In de enquête voor de nieuwe monitor gaven 56.000 studenten aan dat ze op kamers zouden willen wonen in de stad waar ze studeren. Dat cijfer is waarschijnlijk nog aan de lage kant, omdat de enquête in mei werd afgenomen; dan is de kamernood minder hoog dan in september.

Van de 35.000 studenten die geënquêteerd werden, woont tweederde op een kamer met gedeelde voorzieningen. Een kwart is daar niet tevreden mee en wil graag een eigen toilet, douche en eventueel een keuken. De woonwensen van studenten verschillen per stad. De monitor biedt ook lokale rapporten die vanaf 1 november te downloaden zijn.

Het kamertekort in 2020 is het grootst in Amsterdam (8000), Groningen (4000), Rotterdam (2.700) en Utrecht (2.500).

Gewenste extra kamers per studentenstad in 2020
Bron: Landelijke Monitor Studentenhuisvesting Apollo 2012.

Tags: kences

Advertentie