Teleurstelling over uitstel bunker voor elektronenmicroscopie

De nieuwbouw voor elektronenmicroscopie aan het David de Wiedgebouw in De Uithof laat langer op zich wachten dan eerder voorzien. Enkele belangrijke onderzoeksgroepen bij Scheikunde zijn daarvan de dupe.

“Dit was voor ons een nieuw bericht”, zegt hoogleraar Piet Gros. Zijn onderzoeksgroep Crystal and Structural Chemistry zou eind 2017 vanuit het Kruytgebouw naar het De Wiedgebouw verhuizen om te gaan werken in een nieuw onderkomen voor de elektronenmicroscopie.

Dat plan loopt nu flinke vertraging op, zo kreeg Gros vorige week te horen. De oplevering van de ‘bunker’ voor elektronenmicroscopen aan de westzijde van het De Wiedgebouw laat anderhalf jaar langer op zich wachten. De nieuwbouw en de daarmee samenhangende verbouw van het De Wied blijken technisch complexer dan vooraf gedacht. De verwachting is nu dat de EM-faciliteit pas begin 2019 open kan.

Volgens Gros is er sprake van een flinke wetenschappelijke aderlating. De geavanceerde microscopen kunnen voorlopig geen topprestaties leveren, aldus de hoogleraar. “De ontwikkelingen binnen de cryo elektronenmicroscopie, waar ik vooral aan werk, en binnen de tomografie, gaan ontzettend snel. De apparatuur is erg gevoelig voor trillingen en magnetische velden. Zonder de bunker werken we in Utrecht onder suboptimale omstandigheden.”

Bovendien zouden ook de onderzoeksgroep Biomolecular Mass Spectrometry van hoogleraar Albert Heck en die van de nieuwe hoogleraar cryo elekronenmicroscopie Friedrich Forster het Kruytgebouw verruilen voor het De Wiedgebouw. De hoogleraren willen met een gezamenlijke huisvesting de samenwerking binnen het Bijvoet Centrum voor biomoleculair onderzoek versterken. “Dat wordt nu bemoeilijkt.”

Tijdens een stafbijeenkomst zei faculteitsdirecteur Klaas Druijf er samen met de universitaire huisvesters van de dienst Vastgoed & Campus alles aan te zullen doen om de EM-faciliteit vroeger open te krijgen dan 2019. Met de betrokken groepen wordt ondertussen overlegd hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.

Gros hoopt dat op korte termijn toch al een deel van zijn mensen en apparatuur richting het De Wiedgebouw kan worden overgebracht. Volgens hem wordt hierover in de komende weken verder gepraat.

Onduidelijk is ook nog in hoeverre de groepen van Gros en Heck nu toch te maken krijgen met de asbestsanering die op dit moment gaande is in het Kruytgebouw. In de oorspronkelijke planning zouden de twee onderzoeksgroepen de overlast van deze werkzaamheden ontlopen met de verhuizing naar het De Wiedgebouw. 

De bètafaculteit hoopt dat het Kruytgebouw per 2021 leeg is, zodat het gesloopt kan worden. Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor nieuwbouw.

Advertentie