Tentamenfraude aan de UvA

Eerstejaarsstudenten Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam hebben gesjoemeld bij digitale toetsen van het vak statistiek. De examencommissie heeft alle toetsen ongeldig verklaard.

De studenten moesten elke week een tussentijdse toets maken. Met een goed resultaat konden ze een halve bonuspunt verdienen voor het afsluitende tentamen. De frauderende studenten logden gelijktijdig in op twee browsers. Op de ene maakten ze de toets waarbij ze door de feedbackoptie te zien kregen wat de goede antwoorden hadden moeten zijn. Deze antwoorden vulden ze vervolgens in op de toets die open stond op de andere browser. Vervolgens stuurden ze deze toets in, meldt Folia.

De uitslagen van de toetsen tellen niet meer mee. Studenten die aannemelijk kunnen maken dat ze niet van de truc gebruik hebben gemaakt, kunnen bezwaar aantekenen.

Advertentie