Foto: Hans van Leeuwen.

Tevredenheid over studieplekken sterk gestegen

Body: 

Studenten zijn positiever geworden over het studieplekkenaanbod van de Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). 

Studenten zijn positiever geworden over het studieplekkenaanbod van de Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). 

Een vrije studieplek vinden aan de Universiteit Utrecht is gemakkelijker geworden. Dat valt op te maken uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). 

Studenten beoordelen de beschikbaarheid van UU-studieplekken dit jaar met een 3,14 op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 staat voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. Dat is beduidend hoger dan vorig jaar (3,03) en voorgaande jaren (2012: 2,90).

De hogere score lijkt het gevolg van verbeteringen die de Universiteit Utrecht de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Zo is er op diverse plekken bewegwijzering te vinden en kunnen studenten vrije studieplekken vinden op de webapplicatie Studyspot. Ook zijn de openingstijden van de UB verruimd.

Utrecht ligt nog wel achter op het landelijke gemiddelde (3,28). Mogelijk komt die relatief lage score door de enorme drukte in de UB's gedurende tentamenweken. Het is in die weken soms goed zoeken voordat je een plekje hebt, onder meer omdat de UB's vrij toegankelijk zijn: studenten van de HU en andere universiteiten kunnen er ook studeren. Dat is anders dan bij sommige andere universiteiten: die laten niet-universitaire studenten niet toe.

De Nationale Studenten Enquête is dit jaar door ruim 10.000 UU-studenten ingevuld. De waardering van studenten voor ict-faciliteiten is dit jaar ook gestegen, en ook de sportvoorzieningen worden beter beoordeeld.

Significant is de gestegen beoordeling voor studentenhuisvesting. Zowel over de beschikbaarheid (van 2,51 naar 2,72) als over de betaalbaarheid (van 2,28 naar 2,40) oordelen studenten stukken positiever. 

UU-studenten zijn negatiever geworden over de roostering. Roosters zouden niet tijdig bekendgemaakt worden, en over wijzigingen in de roosters wordt ook niet goed gecommuniceerd, blijkt uit de resultaten.

De scores zijn allemaal terug te vinden in deze factsheet, die gemaakt is door GfK, het onderzoeksbureau dat de NSE uitvoert.

Facebook Twitter Whatsapp Mail