Thema Jeugd & Identiteit heet nu Dynamics of Youth

De eerste van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht heeft een definitieve naam gekregen. Jeugd & Identiteit wordt Dynamics of Youth. Eind mei is bekend of ook de andere drie thema’s een nieuwe naam hebben gekregen.

Het universiteitsbestuur koos in 2011 voor vier strategische onderzoeksthema’s. Volgens rector Bert van der Zwaan is toen direct gemeld dat het om voorlopige namen ging waaraan waarschijnlijk nog gesleuteld ging worden. Een goede naam moet namelijk meteen duidelijk maken waar het onderzoek in het thema over gaat, zegt hij.

Nu is de eerste naam veranderd en wel van het thema dat tot nog toe door het leven ging als Jeugd & Identiteit of op zijn Engels Youth & Identity. Van meet af aan waren niet alle onderzoekers die bij dit brede onderzoeksterrein betrokken zijn, gelukkig met de naam, zegt Van der Zwaan.

“Voor de sociologen heeft identiteit een andere betekenis of lading dan voor de psychologen en dat was voor de geesteswetenschappers nóg weer anders.” De Engelstalige variant kon in het onderzoeksveld ook te breed worden geïnterpreteerd.

Een groot gezelschap mocht meedenken over een andere naam. Binnen die groep kreeg Dynamics of Youth volgens de rector de meeste steun. “Er zijn vele voorstellen gedaan waarvan er steeds een paar geschrapt werden. De programmadirecteur van het thema, de  penvoerende decaan en het CvB hebben de knoop doorgehakt.”

Volgens de rector maakt de nieuwe naam zowel in het onderzoeksveld als in “het maatschappelijke veld” beter duidelijk waar het onderzoek over gaat. Dat komt, zegt hij, doordat je bij het woord dynamics “meteen een gevoel krijgt doordat het op verschillende manieren te interpreteren is, zeker in combinatie met het woord youth. Het zegt iets over de dynamiek van de jeugd zelf, het geeft de dynamische ontwikkeling weer van de jeugd van nu naar de jaren 2020, 2030. En het zegt in wat voor een dynamische omgeving ze zich moeten ontwikkelen.” Bovendien, zegt hij, ligt de naam lekker in het gehoor.

Of er een Nederlandstalige equivalent komt, is nog niet duidelijk. “Daar wordt nog over nagedacht. Komt die er niet, dan komt er wél een Nederlandstalig onderschrift die iets nader verklaart waar het onderzoek Dynamics of Youth voor staat.”

Het thema Dynamics of Youth onderzoekt hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige wereldburgers. Het onderzoek kent drie subgebieden: ontwikkeling van identiteit, aanpassing van een veranderende omgeving en het vaststellen van risicogroepen. Onderzoekers van vrijwel alle faculteiten zijn betrokken bij dit thema.

Advertentie