Tien beurzen voor gelijke kansen in het onderwijs

Body: 

Minister Bussemaker heeft vanmiddag tien docenten van hogescholen en universiteiten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro uitgereikt. Daarmee kunnen ze het hoger onderwijs ‘toegankelijker en inclusiever’ maken. Er is geen beurs voor de UU.

Minister Bussemaker heeft vanmiddag tien docenten van hogescholen en universiteiten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro uitgereikt. Daarmee kunnen ze het hoger onderwijs ‘toegankelijker en inclusiever’ maken. Er is geen beurs voor de UU.

Gelijke kansen in het onderwijs, daarvoor waren de Comeniusbeurzen dit jaar bedoeld. Er werden 92 aanvragen ingediend, waarvan onderzoeksfinancier NWO er tien een beurs gaf.

Het gaat om vernieuwende projecten die één tot anderhalf jaar duren en geleid worden door jonge docenten. Ze lopen uiteen van het bevorderen van de overgang van mbo naar hbo (Saxion Hogeschool) en het zoeken van buddy’s voor asielzoekers (Hogeschool van Amsterdam) tot het maken van een film over diversiteit bij medische opleidingen (Vrije Universiteit).

Het verdelen van Comenius-beurzen is één van de manieren waarop de minister het hoger onderwijs wil verbeteren, nu er meer geld beschikbaar komt door het afschaffen van de basisbeurs. Voor de Comenius-beurzen komen niet alleen docenten in aanmerking, maar ook hele docententeams en onderwijsmanagers. De beurzen kunnen oplopen tot 250.000 euro.

Mbo-toppers in hbo Social Work – Nursel Akdeniz (Saxion)
Dit project richt zich op de overgang van mbo naar hbo in het sociale domein. De projectleider gaat in samenwerking met het ROC Twente ‘niet-westerse’ studenten uit mbo en hbo én hun ouders interviewen over ouderbetrokkenheid, binding met de opleiding en studiesucces. Op basis van deze gesprekken zullen interventies voor studenten, opleiding of ouders ontwikkeld worden.

Schakelmodule deeltijdonderwijs Sociale Studies – Simone Boogaarts-de Bruin (HAN)
In de deeltijdopleiding Sociale Studies aan de HAN combineren studenten een baan in dit werkveld met hun hbo-opleiding. Wie geen baan heeft, heeft geen toegang tot de opleiding. Met de schakelmodule willen de projectleiders werkgevers en potentiële studenten aan elkaar koppelen. Een grotere diversiteit onder studenten zorgt bovendien voor een betere afspiegeling van de praktijk binnen de opleiding.

PowerHouse – Hester Brauer (HHS)
Studenten die een groot risico lopen op studie-uitval vinden elkaar in het PowerHouse. Docenten begeleiden de studenten, maar de studenten coachen vooral elkaar. Zo kunnen ze succesvol afstuderen. Na het succes van een kleinschalige pilot in 2015 wordt het programma nu voor meer studenten beschikbaar.

Studeren kun je leren – Anique de Bruin (UM)
In dit project wordt een training ontwikkeld waarmee studenten hun zelfstudievaardigheden kunnen testen en trainen. Veel studenten dénken wel te leren als ze studeren voor een tentamen, maar dit betekent niet altijd dat ze ook wérkelijk leren. In onderwijsonderzoek heet dat de ‘Ervaren leren/Werkelijk leren-paradox’. De projectleiders gebruiken deze inzichten om te zorgen dat studenten hun eigen studiestrategie begrijpen en kunnen verbeteren.

Discover your future@NHTV – Marjolein Hassink (NHTV)
Het project richt zich op studiekiezers die een opleiding aan de NHTV overwegen. Deelnemers doen een jaar lang werkervaring op in het werkveld van een aantal NHTV-opleidingen en combineren dit met vakinhoudelijke trainingen en workshops. De studiekiezers krijgen zo een realistisch beeld van het werk in deze sector, en van de opleiding.

Critical Development and Diversity Explorations – Mieke Lopes Cardozo (UvA)
In dit project gaan studenten van de RMA International Development Studies en de projectleider samen een nieuwe cursus opzetten. De docenten en studenten van deze opleiding vormen een zeer internationaal en cultureel diverse gemeenschap. Door de studenten zelf aan het roer te zetten in het ontwikkelen van een cursus, worden ze uitgedaagd actief na te denken over hun eigen specifieke leerbehoeften.

Diversity in Talents – Anna van Luijn (VU)
In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding – Maaike Muntinga (VUmc)
De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

Diversiteit en sociale inclusie in een buddy-project met jonge asielzoekers – Soemitro Poerbodipoero (HvA)
Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Ergotherapie van de HvA en de organisatie New Dutch Connections (NDC), die (jonge) asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact brengt. Anders dan andere buddy-projecten tussen asielzoekers en Nederlandse studenten, wordt dit project gebruikt in de opleiding van de studenten ergotherapie en draagt zo direct bij aan de vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid – Inti Soeterik (UvA)
De Universitaire Pabo en het platform Amsterdam United ontwikkelen in dit project een nieuwe module over diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. De module bereidt deze toekomstige juffen en meesters voor op lesgeven aan klassen en leerlingen met zeer diverse achtergronden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail