Tijdelijk extra fietsenstalling op Janskerkhof

Op het Janskerkhof is vandaag een extra stalling geopend voor 200 fietsen. Deze staat op de plek waar op zaterdag de bloemenmarkt is. De onbewaakte stalling blijft er twee maanden staan.

Na een nieuwe telling van het aantal fietsen rondom de Drift heeft de gemeente Utrecht besloten een extra, tijdelijke, fietsenstalling op het Janskerkhof te openen. De huidige fietsparkeerplaatsen bij de City-bioscoop, het Janskerkhof en de nieuwe fietsenstalling van de universiteit in de Keizerstraat lijken onvoldoende capaciteit te hebben. "De fietsoverlast aan de Drift nam onvoldoende af", zegt een persvoorlichter van de gemeente.

De stalling staat er van maandag 8.00 uur tot vrijdag 19 uur. Op vrijdagavond wordt de stalling weggehaald. In de twee maanden dat de stalling er staat, zoekt de gemeente naar een structurele oplossing voor het fietsparkeerprobleem. “Dat kan betekenen dat er stallingsruimte bij moet komen of dat er bijvoorbeeld meer verwijsborden naar de bestaande stallingen zoals die aan de Keizerstraat moeten komen.”

De gemeente wil graag beginnen met het handhaven van de regels die per 31 augustus zijn ingegaan: buiten op de Drift mogen geen fietsen meer gestald worden. Dit om er voor te zorgen dat hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance goed over de Drift kunnen rijden. De vier rijen dik geparkeerde fietsen verhinderde dit in het verleden.

Aanvankelijk zou de gemeente het parkeerverbod vanaf 20 september gaan handhaven door fietsen aan de Drift te verwijderen. Dit werd uitgesteld toen na een nieuwe telling bleek dat er onvoldoende parkeerplekken waren. “We willen zeker weten dat we voldoende parkeerplaatsen bieden, voor we fietsen gaan wegknippen”, zegt de persvoorlichter.

Rond de Drift is er inclusief de nieuwe stalling plaats voor 1393 fietsen. Deze zomer zijn door de gemeente fietsparkeervakken gemaakt aan het Janskerkhof en voor de City-bioscoop waar ruimte is voor 173 tweewielers. In de extra stalling is plaats voor 200 fietsen. Op het terrein van de Universiteit Utrecht is in de kelder van de Universiteitsbibliotheek ruimte voor 700 fietsen en aan de Keizerstraat 320. De kelder zit bijna altijd vol, in de stalling van de Keizerstraat zijn nog wel vrije plekken te vinden.

Advertentie