Studiewerkplekken in het Langeveldgebouw in De Uithof

Tijdelijk extra studieplekken en UB's langer open

Body: 

Iets ruimere openingstijden van de UB en extra studieplekken in tentamenperiodes. Op deze manier wil de universiteit voor dit onderwijsblok nog de studieplekproblematiek het hoofd bieden. Op de lange termijn volgen meer maatregelen.

Iets ruimere openingstijden van de UB en extra studieplekken in tentamenperiodes. Op deze manier wil de universiteit voor dit onderwijsblok nog de studieplekproblematiek het hoofd bieden. Op de lange termijn volgen meer maatregelen.

Het sluiten van de UB Binnenstad tijdens de afgelopen tentamenperiode noopte de universiteit tot een snelle actie om de druk op de studieplekken voor het einde van het volgende onderwijsblok te verlichten (pdf, notitie U-raad). Van 24 maart tot en met 11 april komen nu extra, tijdelijke studieplekken in De Uithof en de binnenstad. Ook gaan de bibliotheken in deze periode op zaterdag niet om 10 uur ’s ochtends open, maar om 8 uur. Daarnaast zal de universiteit meer informatie geven over de locaties van alle studieplekken.

Geen permanente uitbreiding van studieplekken
De communicatie van de UU over onder meer de locaties van de studieplekken laat te wensen over. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder studenten dat de universiteit afgelopen najaar heeft gehouden. Studenten kennen bijvoorbeeld de plekken in Hier van de Rabobank in De Uithof niet, evenmin als de meer verborgen plaatsen in de UB Binnenstad. Ook is vaak onduidelijk waar welk type studieplekken zitten, zoals groepsruimtes.

Voor de lange termijn wil de UU behalve de communicatie nog meer verbeteren aan de studieplekken. Maar een permanente uitbreiding van het aantal plaatsen, zit er niet in. Uit het onderzoek blijkt dat er alleen tekorten zijn in de laatste drie weken van een onderwijsblok. Een permanente uitbreiding vindt het College van Bestuur daarom geen goede investering. Op dit moment is er één werkplek op vijf studenten. Dat is meer dan andere universiteiten hebben, waar de verhoudingen variëren tussen 1 op 7,5 tot 1 op 10.

Een permanente verruiming van de openingstijden van de UB’s op zaterdag lijkt ook geen optie. Dit blok is dus gekozen om de UB’s  vroeger te openen. Onderzocht wordt nog wel of de bibliotheken op zaterdag na 18 uur open kunnen blijven in de tentamenperiode.

Studenten geven tips en adviezen na rondgang langs studieplekken
Naar aanleiding van het grote najaarsonderzoek heeft het universiteitsbestuur eind januari alle faculteitsdirecteuren gevraagd om met de resultaten van het onderzoek (pdf, rapport) aan de slag te gaan. Het onderzoek is gehouden onder meer naar aanleiding van de aanhoudend slechte beoordelingen van de UU-studieplekken in de Nationale Studenten Enquête. En ook in dit eigen onderzoek geven de studenten de plekken gemiddeld een 5,9 op een schaal van 10.

Voor dit onderzoek zijn alle studenten van alle faculteiten benaderd om online een enquête in te vullen. Daarnaast hebben de onderzoekers met studenten van faculteitsraden alle werkplekken van de hele universiteit geïnspecteerd. Behalve naar een oordeel werd de studenten ook om advies gevraagd.

soloplekken in studielandschap sociale wetenschappen, LangeveldgebouwDe kritiek is duidelijk. Behalve de al genoemde tekorten aan plekken tijdens tentamenperiodes, vinden studenten dat de studieplekken zelf ook tekorten hebben. Zo moeten er meer stopcontacten komen, moet er overal vanaf elk type en merk computer geprint kunnen worden en mag wifi niet haperen. Het geluidsoverlast van schuivende stoelen of hakken kan worden tegengegaan door vloerbedekking neer te leggen en groepsplekken zijn gebaat met meer stoelen. Loungebanken horen niet in stiltegebieden te staan en een meer efficiënte indeling van sommige studieruimtes, kan zorgen dat er meer werkplekken kunnen komen.

Uit het onderzoek kwam dus verder naar voren dat studenten bepaalde studieruimtes niet kennen en niet wisten dat er zoveel verschillende type werkplekken zijn aan de UU. Wegwijzers moeten dat probleem verhelpen. En bordjes bij de studieruimtes waarop staat hoeveel plekken de ruimte bevat en wat voor soort plekken het zijn. En vooral of je er stil moet zijn of niet.

Hoge nood bij Diergeneeskunde
Bij dit onderzoek is elke studieplek binnen de universiteit tegen het licht gehouden. Daardoor is nu bekend wat er op welke plek kan worden verbeterd. Bij de faculteit Diergeneeskunde is de nood blijkbaar het hoogst. Daar geven de studenten de werkplekken een 4,4. Bij Universiteit College Utrecht zijn de studenten het meest tevreden. De studieplekken daar krijgen een 7,05. De titel ‘Paradepaardje’ is gegeven aan het studielandschap van Geowetenschappen in het Van Unnikgebouw.

Op universitair niveau is een werkgroep al aan de slag gegaan met de tips en adviezen. Faculteiten is gevraagd om met het onderzoeksrapport in de hand te inventariseren welke verbeteringen snel kunnen worden gerealiseerd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail