Tijdelijke fietsenstalling Janskerkhof dicht, maar Drift blijft leeg

Ook nu de tijdelijke fietsenstalling op Janskerkhof is gesloten, wordt het fietsparkeerverbod op de Drift goed nageleefd. De gemeente heeft besloten dat auto's definitief verdwijnen van de Drift.

De tijdelijke fietsenstalling op Janskerkhof werd op 19 september dit jaar geopend omdat de extra parkeervakken bij Janskerkhof en de City-bioscoop (met plek voor 175 fietsen) niet toereikend leken te zijn. Deze parkeervakken dienden als alternatief voor parkeren op de Drift, wat sinds eind augustus van dit jaar niet meer mag.

Naast geparkeerde fietsen zullen auto’s ook uit het straatbeeld van de Drift verdwijnen. De straat wordt op 11 januari autovrij, met uitzondering van bestemmingsverkeer en hulpvoertuigen. DUB schreef eerder dat het verbod al in juli in zou gaan, maar dit liep door bezwaar van omwonenden vertraging op.

Van de tijdelijke stalling werd goed gebruik gemaakt. De fietsen werden dagelijks geteld en het aantal lag rond 14 uur ’s middags tussen de 100 en 180 fietsen. “Sinds de sluiting van de tijdelijke stalling lijken de fietsparkeervakken bij Janskerkhof en de City-bioscoop en de stallingen onder de UB en in de Keizerstraat iets drukker”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Ook wordt het parkeerverbod volgens de gemeente goed nageleefd. “Je ziet eigenlijk heel weinig fietsen meer op de Drift staan.” Het handhavingsteam van de gemeente controleert de Drift tijdens hun dagelijkse controlerondes en verwijdert sinds 9 oktober fietsen die daar geparkeerd staan. De teller stond op 28 november op 406 fietsen, gemiddeld 50 per week sinds het parkeerverbod inging.

Fietsen die bij de City-bioscoop buiten de wit gemarkeerde fietsvakken geplaatst zijn, worden ook weggehaald, net als fietsen die op de blindenroutes staan. Sinds de sluiting van de tijdelijke fietsenstalling staan ook op Janskerkhof zo’n 70 tweewielers vrij gestald, maar deze worden niet verwijderd omdat ze niet gevaarlijk geparkeerd staan.

Hoewel de fietsenstalling in de Keizerstraat nu iets drukker lijkt, wordt deze nog steeds niet optimaal gebruikt. “Er staan nu ongeveer honderd fietsen”, aldus Monique Kampinga van Vastgoed & Campus. De universiteit en de gemeente hebben daarom extra maatregelen getroffen om studenten naar deze stalling te leiden, zoals wegwijzers en borden.

 

Advertentie