Tijdrovende systemen tot nu toe meest genoemd als werkdrukergernis

Body: 

Declareren, verlof aanvragen, online bestellingen doen: het zijn een paar van de tot nu toe genoemde ergernissen die leiden tot meer werk en dus meer werkdruk. Het insturen van je ergernissen kan nog tot en met 4 juni.

Een bijeenkomst van de Universiteitsraad in april maakte duidelijk dat de hoge werkdruk voor een deel komt door onnodig bureaucratische regels binnen de UU. Die zorgen voor extra werk, frustratie en dus extra werkdruk.

Declareren, verlof aanvragen, online bestellingen doen: het zijn een paar van de tot nu toe genoemde ergernissen die leiden tot meer werk en dus meer werkdruk. Het insturen van je ergernissen kan nog tot en met 4 juni.

Een bijeenkomst van de Universiteitsraad in april maakte duidelijk dat de hoge werkdruk voor een deel komt door onnodig bureaucratische regels binnen de UU. Die zorgen voor extra werk, frustratie en dus extra werkdruk.

DUB nam de handschoen op en vraagt aan de UU-medewerkers om hun grootste ergernissen te mailen die leiden tot meer werkdruk. De Universiteitsraad en het Lokaal Overleg (dat is het overleg van de vakbonden met de universiteit over arbeidsvoorwaarden) hebben beloofd de klachten bespreekbaar te maken bij het College van Bestuur en maatregelen te nemen.

De klachten tot nu toe zijn tweeledig. Deels zijn de bestaande digitale systemen niet publieksvriendelijk en kost het invoeren van gegevens veel tijd. Maar ook is er de klacht dat je als personeelslid veel meer dan vroeger zelf moet doen. Deze taken zouden ook makkelijk door een secretariaat gedaan kunnen worden.

De binnengekomen klachten liggen niet alleen op het gebied van personeelszaken. Ook het onderzoeksinformatiesysteem Pure zorgt voor kritiek, evenals Refworks, het systeem voor het opslaan en ordenen van literatuurreferenties.

Er kwam ook ergernis van een student.  Zij klaagt over de beperkte inschrijvingstijd voor vakken. "Er gaat van alles mis met Blackboard inschrijvingen, waardoor studenten mailtjes over het eerste college missen en niet weten welke boeken ze moeten bestellen."

Inzenden van ergernissen kan nog tot en met 4 juni. Stuur je mail naar dubredactie@uu.nl.

Facebook Twitter Whatsapp Mail