Geen meerderheid in Eerste Kamer

Tikt partijgenoten op de vingers om belastingvoordeel kennismigranten

Eerste Kamer. Foto: Wikipedia
De Eerste Kamer. Foto: Wikipedia

Om kennismigranten naar Nederland te halen, krijgen ze hier vijf jaar lang een belastingvoordeel: 30 procent van hun inkomen is belastingvrij. Ook buitenlandse docenten en onderzoekers maken hier gebruik van.

Pieter Omtzigt vindt het een onrechtvaardige regeling, omdat de kennismigranten in feite meer verdienen dan hun Nederlandse collega’s. En die hogere inkomens zouden bovendien voor ongelijke kansen op de woningmarkt zorgen.

Afgelopen oktober diende Omtzigt een amendement in om de regeling te versoberen. Dat moet tientallen miljoenen euro’s opleveren. Met dat geld wil hij de rente voor studenten van de pechgeneratie verlagen. Alle partijen behalve de VVD steunden zijn amendement in de Tweede Kamer. 

‘Open karakter’
Maar in de Eerste Kamer ligt dat anders. Daar heeft de VVD een motie tegen dit amendement ingediend. Onder die motie staan ook BBB, CDA, JA21, D66 en 50Plus. Samen hebben ze al 41 van de 75 zetels.

De partijen stellen dat “de maatregel negatief uitpakt voor het open karakter van de economie in Nederland, terwijl het toekomstige verdienvermogen van Nederland hiervan afhankelijk is”. Ook raakt het amendement sectoren “die afhankelijk zijn van kennismigranten, waaronder bedrijven in de techsector en het hoger onderwijs”.

Daarom moet het kabinet snel de kennismigrantenregeling evalueren en dan een ‘alternatief voorstel’ doen, voordat de versobering in 2025 van kracht wordt, staat in de motie die werd ingediend bij het debat over het Belastingplan. Dinsdag wordt erover gestemd. 

Evaluatie
CDA-staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) zei in het debat dat er in mei een evaluatie komt. Hij hoopt dat de Eerste Kamer de motie tot die tijd in de ijskast wil zetten, alleen al omdat het kabinet demissionair is. Van Rij weet niet “of de bal bij ons ligt of bij het volgende kabinet” en wil daarom niet op een alternatief vooruitlopen.

Advertentie