Toch geen nieuwe huisvesting voor Sociale Wetenschappen

Faculteit moet extra werkplekken vinden in Langeveldgebouw (zie foto) en Groenmangebouw, foto DUB

De faculteit kampt al enige tijd met een nijpend ruimtetekort. De plaatsing van tijdelijke kantoorunits naast het Minnaertgebouw moest daarvoor een oplossing bieden. Ongeveer 120 medewerkers van de afdelingen Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie zouden daar acht tot tien jaar lang een plek kunnen krijgen.

Op intranet (alleen toegankelijk met Solid-id) laat het faculteitsbestuur nu weten af te zien van de tijdelijke huisvesting. Het plan valt te duur uit. De investering bleek onder meer door strengere wettelijke eisen aan klimaatbeheersing en energievoorziening bijna drie keer hoger uit te vallen dan de oorspronkelijke raming van 2,7 miljoen.

Op de achtergrond speelt mee dat de universiteit werkt aan een nieuw vastgoedplan. De UU staat de komende jaren voor grote uitgaven voor nieuwe huisvesting en moet keuzes maken.

Sociale Wetenschappen wil nu onderwijsruimten in het Langeveldgebouw en Groenmangebouw omvormen tot kantoren. Ook zullen meer medewerkers met kleinere aanstellingen hun bureau moeten gaan delen. Het universiteitsbestuur heeft toegezegd in andere gebouwen, bijvoorbeeld het Ruppertgebouw, compensatie te zoeken voor de opgegeven onderwijsruimten. 

Advertentie