Ton voor Utrechtse Willie Wortels

Body: 

Met twee A4-tjes kun je als Utrechtse onderzoeker je eerste passen zetten op weg naar het ondernemerschap. De winnaar maakt kans op 100.000 euro.

Met twee A4-tjes kun je als Utrechtse onderzoeker je eerste passen zetten op weg naar het ondernemerschap. De winnaar maakt kans op 100.000 euro.

In universiteitsgebouwen, het ziekenhuis en de hogeschool heb je misschien al de blauwe tonnen zien staan. Ze zijn er voor de innovatieprijs van het Utrecht Valorisatiecentrum. De prijs van een ton euro voor een onderzoeker of ondernemer moet dit voorjaar de innovatie in Utrecht weer aanzwengelen. De universiteit is immers wel potentieel een centrum van innovatie en vernieuwing in de maatschappij, maar er komt niet altijd ten volle uit wat erin zit.

“We weten natuurlijk zeker dat er op de universiteit, in het ziekenhuis en op de hogeschool voldoende kennis beschikbaar is voor innovatieve producten of diensten”,  vertelt Jeanette Verstappen van het Utrecht Valorisatie Center. “Vorig jaar hebben we promovendi gevraagd in een A4-tje op te schrijven wat de waarde van hun onderzoek voor de maatschappij zou kunnen zijn. Er zijn toen wel honderd boeiende ideeën binnengekomen. We zetten nu de volgende stap.”

Een ingediend voorstel moet een ‘technische component’ hebben. Een idee alleen is nog niet genoeg, in de twee A4-tje moeten onderzoekers ook aangeven met welk bedrijf of instelling, of ondernemers met welke afdeling van de universiteit, ze zouden willen samenwerken. Want om in aanmerking te komen voor de prijs moet je de uitspraak van de intentie van een onafhankelijke partij (bedrijf, organisatie, overheid) hebben je innovatie te implementeren en mee te investeren in de ontwikkeling en implementatie.

In de eerste ronde hoef je volgens Verstappen nog geen contract met een bedrijf te hebben, maar je moet wel nagedacht hebben over met wie je zou kunnen samenwerken. In de jury zitten ervaren business developers uit de industrie die beoordelen of het haalbaar is en adviezen geven welke partijen het beste zouden passen. Je moet er dus wel even voor gaan zitten. “Ja, in je onderzoekstijd, of nou ja, beter je vrije tijd.”

Voor 7 maart moeten de onderzoekers het idee hebben ingeleverd, waarop op 14 maart maximaal 5 kanshebbers uitgenodigd worden voor een uitgebreider plan. Op 1 mei volgt de uitslag van de prijsvraag. Overigens moeten de onderzoekers in ieder geval in het derde kwartaal van 2014 met het innovatieproject beginnen en in 2015 hun haalbaarheidsrapport indienen.

“Wanneer we tevreden zijn? Je vraagt om een aantal start-ups of zo? Hoofddoel van de actie is niet eens zozeer een bepaald aantal nieuwe ondernemingen of projecten te lanceren”, zegt Verstappen. “We willen er bij onze onderzoekers een soort automatisme inbrengen dat ze ook even verder denken wat er nu met al die kennis gedaan kan worden. Dat kennis niet alleen op zichzelf staat.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail