Topprioriteit: gemeente gaat illegale studentenhuizen opsporen

Foto: DUB

Het is de afgelopen jaren lastiger geworden om een omzettings- of splitsingsvergunning te krijgen waarmee je een woning kan verbouwen tot studentenhuis. Het gebeurt dan ook nog vaak illegaal; maar hier wil de gemeente een einde aan maken. De prioriteit is opgeschroefd. “We controleren op basis van klachten, meldingen en signalen die we krijgen via de wijkbureaus, medewerkers van handhaving, het huurteam Utrecht en de politie”, verklaart Matthijs Keuning namens de gemeente Utrecht. Daarnaast is er een online meldpunt waar meldingen van overlast en vermoedens van illegale woonsituaties binnenkomen. “Ook controleren we zelf actief als we een vermoeden hebben van een illegale situatie.”

Wanneer zo’n vermoeden bestaat wordt het niet direct een kwestie van fietsen tellen bij de voordeur, maar wordt er eerst administratief onderzoek gedaan. “We gaan na of er sprake is van een activiteit waar een vergunning voor nodig is, of er een vergunning is afgegeven, of de eigenaar van de woning voldoet aan de eisen in de vergunning en of er al eerder meldingen zijn gedaan van dit adres. Als uit dat onderzoek verdachte zaken blijken, gaan we op huisbezoek”, meldt Keuning. Als het nodig is, zal de gemeente handhavend optreden en bijvoorbeeld een bestuursrechter inschakelen. 

Al langere tijd probeert het stadsbestuur het illegaal verhuren van kamers  tegen te gaan. De druk wordt nu opgevoerd om de kwaliteit en leefbaarheid van woningen te waarborgen. “We willen splitsingen ook niet tegengaan, maar erop toezien dat splitsingen plaatsvinden volgens de geldende regelgeving”, aldus Keuning. Ook wil de gemeente paal en perk stellen aan het illegaal onderverhuren van sociale huurwoningen, zodat het proces van een woning vinden eerlijk en gekaderd blijft. “Illegaal onderverhuren is onwenselijk vanwege de krapte op de woningmarkt. Het aanpakken van deze woningen zal de schaarste aan sociale huurwoningen en lange wachtlijsten echter niet tegengaan.”

In 2017 heeft de gemeente 196 controles uitgevoerd, waarop in 75 gevallen een procedure is gestart. Ook heeft de aanpak van onrechtmatige bewoning (bijvoorbeeld het onderverhuren van een sociale huurwoning) vorig jaar geleid tot 51 huuropzeggingen. Het is echter niet te zeggen of dit studentenhuizen waren.

Advertentie