CBS:

Totale studieschuld verdubbeld sinds invoering leenstelsel

Leenstelsel. Foto: Rob Nelisse
Demonstratie tegen leenstelsel. Foto: Rob Nelisse

De afgelopen jaren zijn de studieschulden flink toegenomen, meldt statistiekbureau CBS. Bovendien vervijfvoudigt de rente op studieschulden, zoals studiefinancier DUO dinsdag bevestigt.

Begin 2023 hadden ruim 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde schuld met 4.700 euro toegenomen tot 17,1 duizend euro.

Aantal mensen
Ruim 330.000 (oud)-studenten hadden in 2023 een studieschuld van meer dan 30.000 euro. Dat zijn er 26.000 meer dan in 2022 en 215.000 meer dan voor het leenstelsel. Bijna tweeduizend studenten hebben meer dan een ton schuld.

Maar er zijn ook (oud-)studenten met lagere schulden, al is het maar omdat ze al een deel hebben afgelost. Voor de helft van hen is de schuld lager dan 10.000 euro.

25- tot 30-jarigen
Mensen tussen de 25 en 30 jaar, de zogenoemde ‘pechgeneratie’, hebben niet of nauwelijks geprofiteerd van de basisbeurs en konden alleen maar lenen. Ze hebben ook nog weinig tijd gehad om af te lossen. In die leeftijdsgroep is de schuld het hoogst: gemiddeld 22.900 euro.

Jonge studenten tot 20 jaar zijn klaarblijkelijk iets minder gaan lenen. Nu de basisbeurs terug is wordt dat nog minder

Nog meer
Minister Van Gennip van Sociale Zaken meldde gisteren aan de Tweede Kamer een hogere totale studieschuld: 29,2 miljard euro. In haar berekeningen telde ze naast de studieleningen ook het ‘Leven Lang Leren-krediet’ mee voor werkenden die zich bijscholen.

Tags: studieschuld | duo

Advertentie