Toxicoloog Martin van den Berg eerste bèta-winnaar mediaprijs UU

Rector Bert van der Zwaan (links) reikte de UU Publiprijs uit aan Martin van den Berg. Naast hem de andere genomineerden: historicus Leonard Rutgers en patholoog Lonneke IJsseldijk. Foto Hans van Leeuwen

Hoogleraar Toxicologie Martin van den Berg heeft dinsdagmiddag de UU Publiprijs 2016 gekregen. Na vier winnaars uit de alfa- en gammahoek, is voor het eerst een bètawetenschapper uitgeroepen tot meest mediagenieke UU’er.

Bij doorsnee tv-kijkers en krantenlezers geniet Van den Berg sinds kort vooral bekendheid als kunstgrascriticus. In de roemruchte uitzending van Zembla kwam de Utrechtse toxicoloog dit najaar aan het woord over de mogelijke gevaren van de kunstgraskorrels op voetbalvelden.

Van den Berg had kort voor de jaarwisseling zitting in de klankbordgroep van het RIVM-onderzoek naar de veiligheid van de velden. Na de publicatie van de resultaten daarvan sprak hij in NRC Handelsblad zijn waardering uit voor het rapport dat uitwees dat er geen direct risico is voor voetballers. Maar hij blijft bedenkingen houden. Zo zou een opteleffect van schadelijke stoffen mogelijk toch tot gezondheidsproblemen kunnen leiden.

Van den Berg roerde zich het afgelopen jaar ook bij andere zaken in de media. Zo bekritiseerde hij het gebruik van de stof GenX door de Chemours-fabriek in Dordrecht en gaf hij zijn mening over de stank van het drugsafval dat in Someren werd gevonden. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van hormoonverstorende stoffen in producten, werd door veel media opgepikt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het universiteitsbestuur in het Academiegebouw werd Martin van den Berg dinsdag uitgeroepen tot de Utrechtse wetenschapper die zich in 2016 het best manifesteerde in de media. De jury van de UU Publiprijs met onder meer filosofiehoogleraar Herman Philipse, Volkskrantjournalist Martijn van Calmthout en terrorismehoogleraar Beatrice de Graaf (de winnaar van 2015) noemt Van den Berg: “een levendige spreker die niet bang is voor stevige opmerkingen, zonder de nuance uit het oog te verliezen. Hij is met zijn rapporten en adviezen waarmee hij de publiciteit weet te bereiken en waarop hij helder commentaar geeft niet alleen actueel, maar ook relevant, verrassend en verdiepend.”

Toxicoloog Van den Berg is de eerste Utrechtse wetenschapper met een exacte achtergrond die de UU Publiprijs in de wacht sleept. Bij de vier eerdere edities van de UU Publiprijs werd alleen in 2015 een onderzoeker uit een bèta- of medische discipline genomineerd: biotechnoloog Huub Schellekens. Eerdere winnaars van de prijs waren terrorisme-expert Beatrice de Graaf, Europakenner Mathieu Segers, pedagoog Micha de Winter en arbeidseconoom Joop Schippers.

Van den Berg troefde dit jaar historicus Leonard Rutgers af. Rutgers, onder meer auteur van columns voor Het Financieele Dagblad, was voor het tweede achtereenvolgende jaar in de race voor de mediaprijs. Ook de jonge Lonneke IJsseldijk was genomineerd. Zij verschijnt vaak in de media wanneer er een potvis, dolfijn of bruinvis aanspoelt op de kust. IJsseldijk leidt de Utrechtse pathologie-afdeling die onderzoekt waarom walvisachtigen stranden in Nederland.

In 2011 interviewde DUB Martin van den Berg hem over een tv-optreden in een Zembla-uitzending over het gevaar van de combinatie van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse bollenteelt. Daarin vertelde hij onder meer hoe de samenwerking met journalisten van Zembla verloopt.

Advertentie