Tramlawaai minder tijdens tentamenperiode

Fietsers moeten vanaf maandag 13 juni omrijden via de Leuvenlaan en de Cambridgelaan vanwege de aanleg van de nieuwe tramlijn. De tram wordt vanaf 2018 het belangrijkste openbare vervoer van en naar De Uithof.

De tramlijn komt te liggen op de huidige busbaan die loopt over de Heidelberglaan in De Uithof. Voordat de busbaan kan worden omgebouwd tot een trambaan, moet eerst een nieuwe tijdelijke busbaan worden aangelegd op het huidige fietspad op de Heidelberglaan. Fietsers worden daarom vanaf maandag 13 juni omgeleid via de Leuvenlaan en de Cambridgelaan.

De tijdelijke busbaan en de omleiding voor fietsers zullen tot juni 2017 in gebruik blijven. De gebouwen, parkeergarages en fietsenstallingen zullen gewoon beschikbaar blijven. Vanaf het moment dat de fietsers worden omgeleid, gaat aannemer BAM beginnen met de aanleg van de trambaan op de locatie van de ‘oude’ busbaan.

De werkzaamheden op de Heidelberglaan zullen het komende jaar voor de nodige geluidsoverlast gaan zorgen. De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht hebben met BAM afspraken gemaakt om het lawaai in ieder geval rond de tentamenperiode te beperken. Ook zullen de grote werkzaamheden zoveel mogelijk plaatsvinden in de zomervakantie.

Er wordt begonnen met het aanpassen van twee gebouwen op de Heidelberglaan. De projectgroep van de Uithoftram stuitte in 2013 op een ongemakkelijk probleem. De bovenleiding van de tram moet hoger komen te hangen dan nu mogelijk is op de huidige busbaan die onder de gebouwen loopt.

Bij het Sjoerd Groenmangebouw en het Van Unnikgebouw wordt zo’n 40 cm van de onderkant afgehaald. Het verlagen van de trambaan blijkt geen optie. Voetgangers zouden dan slecht kunnen oversteken en bovendien zou er vuil, bladeren en water terecht kunnen komen in de verlaging.

De eerste trams worden begin 2017 geleverd, waarna een testperiode volgt. In 2018 zal de Uithoflijn in gebruik genomen worden. Deze lijn vervangt bus 12 en zorgt ervoor dat reizigers in 17 minuten van het Centraal Station naar De Uithof reizen.  

Advertentie