Het Merwedekanaal wordt steeds drukker. Foto DUB

Triton en Orca willen niet langer wachten op roeibaan in Rijnenburg

Body: 

De Utrechtse roeiverenigingen zetten hun pleidooi voor een nieuwe roeibaan in de Rijnenburgpolder vorige week kracht bij met een bidbook. De roeiers hopen al jaren op een alternatief voor het overvolle Merwedekanaal.

In het bidbook (pdf) dat de twee roeiverenigingen, samen met burgervereniging Viking, vorige week donderdag overhandigden aan burgemeester Van Zanen schetsen zij de mogelijkheden van een roeibaan in het noordelijk stuk van de polder Rijnenburg. Het roeiwater kan volgens hen onderdeel zijn van een “groene long” in de polder tussen de A12 en A2 met ook andere sporten en recreatieve voorzieningen. Het water zou bovendien benut kunnen worden voor duurzame energieopwekking.

Het is zeker niet voor het eerst dat de roeiers hun wens van een nieuwe roeibaan in Rijnenburg op tafel leggen. Het nieuwe bidbook is volgens Orca-voorzitter Bart Vollebergh bedoeld als een oproep aan instanties als de gemeente, de provincie en het waterschap, maar ook aan onderwijsinstellingen en studentenorganisaties. “Wij begrijpen dat zo’n nieuwe roeibaan er niet alleen voor ons kan worden neergelegd. Daarom willen we heel graag samenwerken. Ook de universiteit en bijvoorbeeld andere studentensportorganisaties kunnen hiervan profiteren.”

Bruggen baren zorgen
Volgens de roeiverenigingen willen steeds meer studenten in Utrecht graag roeien, maar is er onvoldoende ruimte voor de roeisport. Het Merwedekanaal tussen de roeiloodsen in Hoograven en de Munt begint langzaam dicht te slibben doordat er in de omgeving van het kanaal steeds meer wordt gebouwd. Om die reden weken de Utrechtse roeitoppers al uit naar Vianen, maar daar moeten ze deze zomer weg.

Vollebergh: “De druk op het kanaal neemt enorm toe. De gemeente heeft nu plannen voor vier tot zeven extra bruggen. Dat baart ons grote zorgen. Hoe onveilig het wordt, bleek afgelopen zomer toen een zwemmer bovenop een boot van Viking sprong. Nu liep het nog goed af, maar de vraag is hoelang nog.”

Nog lang niet zeker
De verenigingen zijn volgens de Orca-voorzitter continue in gesprek met de gemeente over de situatie op het Merwedekanaal. Op de lange termijn moet de baan in Rijnenburg uitkomst bieden. De Rijnenburgpolder is de enige plek waar ruimte is voor een roeibaan en die door leden per fiets bereikt kan worden. Als ook daar getraind zou worden, kunnen de verenigingen het Merwedekanaal ontlasten. Een eerder plan om een roeibaan in De Uithof neer te leggen, werd door het universiteitsbestuur afgeschoten.

In gemeentelijke plannen voor de polder die begin deze maand werden gepresenteerd, staat een roeibaan al ingetekend. Daar zijn de roeiers blij mee, ook al zijn er nog veel vragen over de precieze lengte van de baan en de ruimte voor noodzakelijke voorzieningen.

Dat de roeibaan is opgenomen in de plannen voor het gebied waar de komende jaren vooral veel windmolens en zonnepanelen moeten verrijzen, betekent bovendien niet dat deze er ook daadwerkelijk gaat komen. De gemeente zegt daar nog geen uitspraak over te willen doen. Op dit moment loopt er een financieel haalbaarheidsonderzoek. Dat moet dit najaar klaar zijn.

Vollebergh: “Met dit bidbook willen wij ons verhaal verspreiden en duidelijk maken wat zo’n roeibaan kan opleveren, en dus niet alleen voor de roeisport maar ook voor het landschap, het milieu en recreatie. Hopelijk gaat dat partijen over de streep trekken.”

De verenigingen mikken met de eerste roeiwedstrijd in Rijnenburg op het jaar 2030.

Facebook Twitter Whatsapp Mail