Troonrede: 'Jong talent cruciaal voor economische groei'

Voor het eerst in jaren speelde het hoger onderwijs weer een wat grotere rol in de Troonrede, al stond die vanzelfsprekend vooral in het teken van de roerige wereldpolitiek en de kwetsbare economie.

In zijn toespraak voor de Staten Generaal stond Koning Willem-Alexander allereerst stil bij vlucht MH17, die boven de Oekraïne is neergeschoten. “Daardoor wordt de feestelijke traditie van Prinsjesdag dit jaar omgeven door een rouwrand van verdriet.”

Daarna sprak hij over de spanningen in de wereld en de kwetsbaarheid van onze veiligheid – het ministerie van Defensie krijgt jaarlijks honderd miljoen euro extra – waarna al snel de economie aan bod kwam.

“Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei”, aldus de koning, die daarna inging op het afschaffen van de basisbeurs. “Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn één miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie.”

Ook kondigde de regering een maatregel aan “die op korte termijn effect kan hebben” op de werkloosheid. Mensen krijgen meer mogelijkheden om “tijdelijk te werken of een kansrijke technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering”, aldus Willem-Alexander. “Deze zogeheten brug-WW verkleint de risico’s voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten.”

Verder sprak de koning over innovatie en onderzoek. “Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt de regering een ‘toekomstfonds’ in voor kredietverlening aan innovatieve mkb’ers. De rendementen van het fonds komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek.”

Advertentie