Trump: alleen beste wetenschappers nog welkom

Foto door Alex M. Hayward (via flickr)

Het decreet gaat over het populaire H-1B-visum, waarmee universiteiten en bedrijven tijdelijk buitenlands personeel kunnen aannemen. Het visum geldt alleen voor bepaalde beroepen. Aanvragers moeten minimaal over een bachelordiploma beschikken en bovendien een arbeidscontract op zak hebben. Veel buitenlandse docenten en onderzoekers van Amerikaanse universiteiten zijn afhankelijk van het visum.

Volgens nieuwszender Al Jazeera wordt het visum ook veel gebruikt door de ict-industrie in Silicon Valley, waar veel buitenlandse wetenschappers en jonge afgestudeerden werkzaam zijn. In Amerika is zulk deskundig personeel lastig te vinden, stellen de bedrijven.

Het Witte Huis is bang dat het visum wordt misbruikt om goedkope arbeidskrachten naar Amerika te halen. Afgelopen januari lag de University of California onder vuur, omdat deze 49 goedbetaalde ict’ers had ontslagen en hun werkzaamheden had uitbesteed aan India.

Het nieuwe decreet heet “Buy American, Hire American”. Een strenge keuring moet er voor zorgen dat de visa alleen nog aan de “hoogst betaalde en beste deskundigen” worden verstrekt en dat Amerikanen niet worden benadeeld. Critici noemen het besluit “symboolpolitiek”.

Buitenlandse studenten hebben in principe geen last van het nieuwe decreet, omdat zij de VS binnenkomen met een ander type visum. Pas wanneer zij daar daadwerkelijk willen blijven werken, kunnen ze in de problemen komen.

Dat is geen ondenkbaar scenario, zegt Anne Lutgerink van internationaliseringsorganisatie Nuffic. “We zien dat steeds meer Nederlandse studenten niet alleen kijken naar een opleiding in het buitenland, maar ook naar de mogelijkheden die de arbeidsmarkt daar biedt.”

Tags: visum

Advertentie