Delft heeft te veel studenten

TU Delft wil een Rotterdamse campus

Erasmusbrug Rotterdam Pixabay

Hoe snel de Rotterdamse campus er zal komen en waar die zal staan, moet volgens het Delftse universiteitsbestuur nog nader bepaald worden. Ook is niet duidelijk hoeveel studenten er terecht kunnen, meldt nieuwsplatform Delta.

Op de Rotterdamse locatie komen nieuwe technische bachelor- en masteropleidingen op het gebied van gezondheidszorg, klimaat en energievoorziening. De TU zegt vooral Nederlandse studenten te willen werven. 

Aanleidingen
De gemeente Delft geeft al jaren aan dat ze het groeiende aantal studenten niet meer kan behappen. Het universiteitsbestuur probeert daarom in Delft vanaf 2026 te krimpen naar 25.000 studenten. Momenteel zijn het er 28.000. De nieuwe Rotterdamse campus biedt een mogelijkheid om toch te voorzien in de maatschappelijke behoefte aan ingenieurs, meldt de universiteit op haar site.  

Het besluit is nog niet definitief. Het moet eerst worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht van de TU.

Tags: tu delft

Advertentie