Twaalf gevluchte academici aan de slag in Nederland

Illustratie NWO, via Twitter

Afgelopen mei stelde onderzoeksfinancier NWO 750.000 euro beschikbaar voor gevluchte academici die hun carrière weer willen oppakken. Om in aanmerking te komen voor een beurs moeten zij ten minste een masterdiploma hebben en over een Nederlandse verblijfsvergunning beschikken.

Belangstellenden konden zich melden bij NWO waarna universiteiten en andere instellingen konden kijken welke vluchtelingen bij lopende projecten aan de slag konden als junior- of senioronderzoeker.

De instellingen dienden in totaal 41 aanvragen in, waarvan er 12 zijn gehonoreerd. Vier onderzoekers gaan in Utrecht werken. Het gaat daarbij om onderzoeken naar de gevolgen van ontbossing in het Amazonegebied voor de Surinaamse kust, naar nanodeeltjes die tumoren helpen bestrijden, naar de betrokkenheid van studenten bij de Syrische oorlog en naar de relatie tussen sociale status van kinderen en een succes op school. Zie kader.

De subsidie is onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ die NWO heeft ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

De vier Utrechtse projecten:

*Modelling the changing sediment yield of the Amazon for the next 100 years and the impact on the Surinamese coast

Aanvrager: Prof. d. Steven de Jong
Instelling: Utrecht Universiteit & Anton de Kom Universiteit, Suriname
Kandidaat: Safaa Naffaa 

Klimaatverandering en ontbossing zullen de aanvoer van sediment vanuit de Amazone beïnvloeden met mogelijk grote gevolgen voor de laaggelegen kust van Suriname. Ons model zal een beter inzicht geven hoe sedimenttoevoer verandert en die kennis zal helpen om duurzame beheerplannen te ontwikkelen en de kust beter te beschermen.

*TRITON: Targeting mRNA for ImmunoTherapy in ONcology

Aanvrager: Prof. dr. Raymond Schiffelers
Instelling: UMC Utrecht
Kandidaat: Khalid Aldakkak 

Immunotherapie van kanker is veelbelovend maar kostbaar. In dit project maken de onderzoekers betaalbare nanodeeltjes die lokaal in de tumor kunnen worden ingespoten om daar een aanval van het immuunsysteem uit te lokken.

*Weaponising Students: Mobilising and militarising the National Union of Syrian Students
Aanvrager: Dr. Uğur Ümit Üngör
Instelling: Utrecht Universiteit
Kandidaat: Ali Aljasem 

Studenten staan vaak bekend om hun activisme, maar hoe kunnen studenten betrokken raken bij een burgeroorlog? Dit project onderzoekt de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië, in het bijzonder in de opstandige universiteitsstad Aleppo, door middel van een analyse van mobilisatie en geweldspleging.

*The interplay between cognitive ability and social origin in explaining educational attainment: do twins and non-twin siblings differ?

Aanvrager: Prof. dr. Ineke Maas
Instelling: Utrecht Universiteit
Kandidaat: Dr. V.M. Barsegyan

Kinderen uit hogere statusgroepen doen het vaak goed op school, ook als ze niet zo slim zijn. Dit is vastgesteld met tweelingstudies. In dit project zullen we onderzoeken of deze bevinding ook geldt voor de gehele populatie waarin tweelingen een minderheid zijn.

Advertentie