Twee nieuwe Utrechtse KNAW-leden

Celbioloog Anna Akhmanova en polair meteoroloog Michiel van den Broeke zijn benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In totaal treden zestien nieuwe leden toe tot het exclusieve wetenschapsgenootschap; voor het eerst net zo veel vrouwen als mannen.

Hoogleraar celbiologie Anna Akhmanova (1967) is onderzoeker op het gebied van de celbiologie van het cytoskelet. Ze gebruikt moderne technieken om naar het transporteren van informatie en bouwstoffen in cellen te kijken. Hoogleraar polaire meteorologie Michiel van den Broeke (1968) doet onderzoek naar de invloed van het klimaat op de grote ijskappen van Groenland en Antarctica en de gevolgen daarvan voor onder meer de zeespiegel.

De twee Utrechters behoren tot de acht mannen en acht vrouwen die lid mogen worden van de KNAW. Het is puur toeval dat er dit jaar evenveel vrouwen als mannen zijn verkozen, zegt een woordvoerder. Er is geen beleid specifiek gericht op het werven van meer vrouwen: “De leden worden echt geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke verdienste.”

De KNAW heeft op dit moment 248 leden, onder wie 46 vrouwen. In het hele Nederlandse hooglerarenkorps zijn vrouwen nog steeds sterk in de minderheid, wat ook het geringe aantal vrouwelijke leden verklaart. “We putten voor onze leden vooral uit medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstituten en zijn dus ook afhankelijk van het aantal vrouwen dat daar doordringt”, aldus de woordvoerder.

De zestien nieuw gekozen leden worden eind september officieel geïnstalleerd. Daarnaast heeft de KNAW nog twee buitenlandse leden gekozen. Het lidmaatschap is voor het leven. 

Advertentie