Weinig internationale studenten

Twee Sociale Wetenschappen-masters gaan weer lesgeven in Nederlands

Klas. Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De master Clinical Child, Family & Educations Studies wil vanaf collegejaar 2025-2026 weer lesgeven in het Nederlands. De master Educational Sciences wil dit doen met de invoering van hun nieuwe curriculum in 2026-2027. De opleidingen zullen niet geheel in het Nederlands zijn: lesmateriaal, zoals wetenschappelijke literatuur, blijft in het Engels. 

In Den Haag zijn er plannen om het aantal Engelstalige opleidingen terug te brengen om zo de instroom van internationale studenten te beperken. In lijn met de landelijke discussie over het taalbeleid heeft het faculteitsbestuur alle éénjarige masteropleidingen gevraagd of zij weer willen overstappen naar het Nederlands. Twee van de twaalf eenjarige masters heeft dus aangegeven dit te willen.

Nederlandse arbeidsmarkt
De masteropleidingen stappen af van het Engels, omdat ze vooral Nederlandse studenten hebben en afgestudeerden vooral op de Nederlandse arbeidsmarkt terechtkomen. Het aantal internationale studenten is “zeer beperkt en in sommige jaren zelfs nul”, zegt Maria de Haan, masterdirecteur bij Clinical Child, Family & Educations Studies, in een nota aan de faculteitsraad.

Ook bij Educational Sciences is het aantal internationale studenten “relatief laag”, zegt masterdirecteur Jeroen Janssen. Beide opleidingen verwachten daarom dat de verandering van het taalbeleid weinig invloed heeft op de instroom van studenten. 

Integendeel, bij Educational Sciences verwachten ze zelfs eerder een toename van Nederlandse studenten. Het onderwijs in het Engels ervaarden sommige Nederlandse studenten als drempel, merkte de opleiding. 

Janssen: “We zien de laatste jaren daarom dat studenten uitwijken naar bijvoorbeeld de master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit of de UvA. Deze masters worden in het Nederlands aangeboden.” 

International classroom
De masterdirecteur onderstreept dat het “niet de bedoeling” is om de internationalisering “van de inhoud van de master ongedaan te maken”. Doordat onderwijs in het Engels gegeven werd en er een international classroom was, werden er ook internationale vraagstukken in de les behandeld. Janssen: “Dit willen we behouden, want we zien hiervoor een duidelijke meerwaarde voor onze studenten.” 

De opleidingen denken dat de switch naar het Nederlands de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Clinical Child, Family & Educations wil bijvoorbeeld ook graag literatuur in het Nederlands bespreken over bijvoorbeeld de Nederlandse jeugdzorg. Bij Eductional Sciences verwachten ze een “betere sociale binding onder studenten en betere inhoudelijke discussies”.

Veel masters aan de UU zijn in het Engels en het “onderwijs in de master is in principe in het Engels, maar daar zijn dus wel uitzonderingen voor mogelijk”, laat een woordvoerder van de UU weten. “Bijvoorbeeld als het vanuit de inhoud van de opleiding te verantwoorden en verdedigen is om de master in het Nederlands aan te bieden."

De faculteitsraad heeft ingestemd. 

Advertentie