Tweede honours-college Rechten kan van start

Janskerkhof 3-4 wacht een flinke verbouwing om de twee honours-colleges van Rechten te huisvesten

Het tweede honours-college van het departement Rechten kan na de zomer van start. Het is de eerste stap van het department Rechten om van de gehele opleiding een honours-opleiding te maken.

Per september 2012 hoopt het departement Rechten genoeg gemotiveerde studenten te hebben om met een tweede Law College te beginnen. De Rebo-faculteit heeft de intentie om van de gehele rechtenopleiding een honours-opleiding te maken. Hier mogen dan jaarlijks maximaal 400 geselecteerde studenten beginnen. De reguliere opleiding waar jaarlijks 800 studenten instromen, zal geleidelijk worden afgebouwd. Het is één van de maatregelen van de faculteit Rebo om haar bezuinigingsopdracht van 9 miljoen euro te halen.

Motivatie
Het nieuwe college wordt gemodelleerd naar het bestaande Utrecht Law College dat sinds 2005 bestaat en staat aangeschreven als een hoogwaardige opleiding. Jaarlijks beginnen hier maximaal 75 geselecteerde studenten. Niet de cijferlijst van de vwo’ er telt, maar zijn motivatie.

De leden van de faculteitsraad van Rebo vroegen zich dinsdag 13 maart af of de datum van 1 september wel realistisch is. Melden zich wel voldoende geïnteresseerden aan waaruit in totaal 120 tot 150 geschikte eerstejaars zijn te selecteren? De inschrijfdatum sluit al op 1 mei.

Decaan Kummeling is optimistisch. Volgens de ‘projectcommissie profilering bacheloronderwijs’ die een aantal randvoorwaarden heeft geformuleerd om met een tweede ULC te starten, was de interesse voor het honours-college het afgelopen jaar zo groot dat er ook geschikte kandidaten werden afgewezen. “Maar als er niet voldoende studenten gevonden kunnen worden, stellen we de start van het tweede college nog een jaar uit.

Aan alle andere randvoorwaarden kan zonder veel problemen worden voldaan, zo blijkt. Zo stelde de commissie dat er voldoende contacturen voor verdiepende werkgroepen moeten zijn; dat er genoeg personeel moet zijn voor de selectieprocedure; dat er een geschikt docentencorps moet worden samengesteld en dat deze docenten zich kunnen bijscholen. En ook de huisvesting moet op orde zijn. De docenten en studenten van de colleges moeten een community gaan vormen. Door ze op één locatie onder te brengen, gaat dat sneller.

De komende maanden moet aan dit laatste punt nog hard worden gewerkt. De bedoeling is dat Janskerkhof 3-4 wordt verbouwd zodat de twee colleges er gehuisvest kunnen worden. Er komen werkgroepruimtes, docentenkamers en ruimtes voor de studieverenigingen, want het nieuwe college moet ook een eigen studievereniging beginnen. Ook heeft de faculteit de intentie om huisvesting aan te bieden aan de eerstejaars. Een kamer voor een eerstejaars ULC-student moet een wervende werking hebben op studenten van ver buiten de regio Utrecht en moet het community-gevoel versterken.

Het opzetten van het tweede college gaat ongeveer 250.000 euro kosten. De faculteit betaalt dit zelf. Ander geld dat nodig is voor bijvoorbeeld de bijscholing van docenten, kom uit de pot Bama 3.0 die het college van bestuur voor de gehele universiteit beschikbaar heeft gesteld.

Het ULC

De honours-studenten van het Utrecht Law College doorlopen het gewone rechtencurriculum en volgen de hoorcolleges met alle andere rechtenstudenten. Van ULC-studenten wordt echter verwacht dat ze gemiddeld een 7 staan voor alle verplichte vakken. Daarnaast is er een verschil in werkcolleges en moeten ze meedoen aan extra activiteiten.

De groep van 75 studenten is onderverdeeld in drie vaste werkgroepen met elk een eigen docententeam, eigen tutors en onderwijsruimtes. De werkgroepen blijven zo’n twee jaar in dezelfde samenstelling bij elkaar. De studenten krijgen meer college-uren en kunnen eigen studieonderdelen organiseren die niet in het reguliere curriculum voorkomen.

Daarnaast moeten ze meedoen aan extra activiteiten. Ze hebben een zogeheten oefenrechtbank, volgen stages en wonen bijeenkomsten bij met mensen uit de beroepspraktijk. Het honours-college heeft ook een eigen studievereniging: Sirius. De studenten zijn verplicht actief deel te nemen aan de initiatieven van de studieverenging.

 

Zie het Ublad-verhaal: een half jaar Utrecht Law College.

Advertentie